Státnice I3: Návrh a vyhodnocování lingvistických experimentů

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

 • protože NLP používá ve velké míře stochastické metody, zaměříme se hlavně na experimenty testující účinnost těchto metod
 • předtím, než je možné použít nějakou stochastickou metodu v praxi (a otesovat její účinnost), je nutné ji natrénovat na trénovacích datech
  • trénování závisí na dané metodě, ale většinou spočívá ve spočítání pravděpodobností použitých v metodě - často se odhadují pomocí relativních frekvencí získaných z trénovacích dat
 • následně (pokud to daná metoda vyžaduje) je potřeba metodu přízpůsobit povaze dat (tzn. upravit její parametry, pokud existují), abychom maximalizovali její učinnost
  • parametry optimalizujeme na development datech
 • následně je možné metodu otestovat pomocí vhodných metrik na testovacích datech

Příprava dat

 • potřebujeme anotovaná data, u kterých ručně označíme správný výsledek experimentu - např. ručně přiřazené tagy slov pro tagging
 • data je nutno rozdělit na 3 části
  • training data - největší, slouží k odhadnutí pravděpodobností; z velké části určují výsledek stochastické metody
  • development data - malá sada dat, která slouží k optimalizaci parametrů dané metody/modelu
  • test data
   • slouží pro ohodnocení kvality dané metody za použití vyhodnocovací metriky
   • nesmí být obsaženy v trénovacích a development datech, aby mohla být metoda objektivně ohodnocena
 • pro nestochastické metody stačí pouze testovací data pro vyhodnocení

Standardní evaluační metriky

Evaluation

 • test against evaluation test data -- comparing the output of my parser to manually corrected data, done by someone else and in advance, independent of my algorithms
 • rules:
 1. should be automatic (if possible) -- avoid subjective evaluation (but in e.g. SMT this is inevitable)
 2. never tune the system using test data (use a small part of training data for this)
 3. use standard metrics (if possible)

Hodnocení 1-1 metod

 • pro každou vstupní jednotku vygeneruju jednu výstupní jednotku - např. tagging: každému slovu přiřadím tag
 • error rate
 • accuracy

Hodnocení 1-n metod

 • délka vstupu a výstupu se může lišit - např. strojový překlad: výstupní věta může mít jinou délku než vstupní věta
 • precision
 • recall
 • f-measure

Metriky strojového překladu

 • BLEU
 • NIST
 • METEOR
  • upravená f-measure s důrazem na recall (precision:recall - 1:9)
  • párování slov na 3 úrovních: 1) slovní forma, 2) kořen slova, 3) WordNet synonymum
 • PER (Position independent Error Rate), WER (Word Error Rate), TER (Translation Edit Rate), CDER

Typy evaluace podle úloh