Databázové modely a jazyky/Odborne

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

XML data v relacích, indexace XML dat, podobnost XML dat, XML a webové služby. (nové od 2011) (🎓🎓🎓)[editovat | editovat zdroj]

Zážitky ze zkoušek  
 • xPath (Pokorny) - 2009
 • XQuery a XSLT (Mlýnková) 2010 - Popsat co to je a k čemu to je. Stačí vědět jak to funguje, není nutný znát help zpaměti. Vědět jakou má který jazyk sílu a co umí. A pak vědět, že jsou vzásadě ekvivalentní. Akorát že XSLT umí přepínat mezi různými výstupními soubory.
 • Technologie XML 2010 - největší zádrhel mých státnic - přestože jsem znal co je a na co je a v principu jak se používá XML, SGML, DTD, XML Schema, XPath, XQuery, XSLT, DOM, SAX, docela chtěl zkoušející vědět, jak přesně (i když zase ne úplně syntakticky přesně) se něco konkrétního zapíše v XSLT nebo v XML Schema, což jsem přesně nevěděl; snažil jsem se říct princip (že v XML Schema např. určuju, co může daný element obsahovat skrze typy, co se může jak opakovat, atd., že v XSLT mám naskládány šablony a k nim příslušející XPath), leč to nestačilo, chtěl vidět konkrétní (polo-konkrétní) zápis a konkrétně jak se to vyhodnocuje krok za krokem, což jsem pořád nebyl schopen moc přesně napsat a popsat. Nakonec jsem to nějak ukoulel na 3 matným vzpomínáním na to, jak jsem někdy před šesti lety něco dělal v XSLT... Docela zrádná otázka, doporučuju na to dávat bacha. Viděl jsem nějaké zápisky, kde někdo tvrdí, že "stačí slajdy z 1. přednášky", no, myslím, že určitě nestačí.
  • v tehle otazce je potreba znat XSLT, XPath a to vcetne prikladu


Tato část je neúplná a potřebuje rozšířit. umravnit a zkonfrontovat

Indexace XML[editovat | editovat zdroj]

Metody indexace

Indexace úplného textu
nevýhoda: nelze dotazovat podle struktury
Indexace relací klasicky (Lore) ???
http://infolab.stanford.edu/lore/
Číselná schémata
indexování založené na pozicích
použití absolutních resp. relativních adres pro reprezentaci pozic slov a značek v XML dokumentu
Dietzovo číslování
...
...


Absolutní souřadnice regionu (ARC)
D( S, E )
D : číslo dokumentu
S : počátečni pozice, E : koncová pozice v dokumentu
výhody: pro dotazování
nevýhody: aktualizace v listu znamená, že všechny následníky je třeba změnit také
XML indexing-ARC.PNG


Relativní souřadnice regionu (RRC)
RRC uzlu n v XML stromu: [ c1, c2 ]
c1 : počet byte z počáteční pozice rodičovského uzlu k počáteční pozici n
c2 : počet byte z počáteční pozice rodičovského uzlu ke koncové pozici uzlu n
výhoda: aktualizace je menší oproti ARC
XML indexing-RRC2.PNG


Dietzovo číslování
Preorder průchod - potomci každého uzlu následují při preorder průchodu stromem za svým rodičovským uzlem
Postorder průchod - každý uzel posloupnosti je uveden až za svými potomky
Konstrukce číselného schématu
každému uzlu v∈N přiřadíme dvojici (x,y) značící preorder resp. postorder pořadí
uzel v∈N s ohodnocením L(v) = (x,y) je potomkem uzlu L(u) = (x',y') právě když x' < x & y' > y
XML indexing-Dietz.PNG

Podobnost XML dat[editovat | editovat zdroj]

Typ dat
Podobnost dokumentů
Podobnost schémat
Podobnost dokumentů a schémat

Podobnost XML dokumentů[editovat | editovat zdroj]

Idea
Vstup: Dokumenty D1 a D2
Výstup: sim(D1, D2) ∈ [0,1]
Přístupy:
 • Zjistíme jak složité je transformovat dokument D1 na D2
  • Editační vzdálenost stromů T1 na T2
 • Definujeme reprezentaci D1 a D2, která umožní efektivní vyhodnocení podobnosti
  • Př. reprezentace množinou cest, reprezentace signálem, …


Editační vzdálenost

(pro stromy) minimální počet operací pro transformaci stromu T1 na strom T2

Editační operace na XML stromech
Insert - vloží uzel n na pozici danou rodičovským uzlem p a pořadím určujícím pozici v rámci podelementů p
Delete - smaže listový uzel n
Relabel - přeznačí uzel n
InsertTree - vloží celý podstrom T na pozici danou rodičovským uzlem p a pořadím určujícím pozici v rámci podelementů p
DeleteTree - celý podstrom T s kořenem n je smazán

Minimální editační vzdálenost se jaksi vyhodnocuje pomoci dynamickeho programovani


Tree Alignment

Obdoba editační vzdálenosti

Myšlenka: Pro stromy T1 a T2 vybudujeme tzv. alignment

 • Do obou stromů vložíme uzly tak, aby výsledné stromy T1’ a T2’ měly stejnou strukturu (bez ohledu na označení), tj. pokud bychom je přiložili na sebe, překrývaly by se
Postup
Vybudujeme alignment
Každé dvojici překrývajících se uzlů přiřadíme skóre
Vzdálenost stromů = součet skóre


Obe dve transformace dokumentu jsou NP-tezke (tipl bych si, ze jsou primo slabe NP-tezke)

Hledání minimální editační vzdálenosti XML stromů je obecně NP-těžký problém
Tree Alignment: pokud je stupeň stromu omezený, lze minimální vzdálenost nalézt v polynomiálním čase, jinak je to NP-těžký problém.


Reprezentace množinami cest

Myšlenka: XML strom = množina cest

Které cesty budeme brát?

Všechny různé cesty z kořene do listu
Všechny různé cesty z kořene do listu a všechny jejich pod-cesty
Všechny různé cesty z kořene do listu a všechny jejich pod-cesty + informace o četnosti

Problém podobnosti stromů se redukuje na určení velikosti průniku množin cest

Poznámka: Přístup ignoruje uspořádání


Signál XML dokumentu

Myšlenka: XML dokument reprezentujeme jako signál (impuls = počáteční/koncový tag)

Problém podobnosti XML dokumentů jsme převedli na problém podobnosti signálů

Postup
Signály jsou periodicky zopakovány (asi aby byly stejne dlouhe)
Je na ně aplikována diskrétní Fourierova transformace
Výsledek je lineárně interpolován

Podobnost XML dokumentů a schémat[editovat | editovat zdroj]

Problém: Chceme porovnat podobnost XML dokumentu D (stromu) a XML schématu S (množina regulárních výrazů)

Možná myšlenka: z dokumentů odvodíme schéma a porovnáme schémata (prozatím se nevyužívá a potřebovali bychom hodně dokumentů)

Existující přístupy:

 • Metoda měřící počet elementů, které se vyskytují v D, ale ne v S a naopak
 • Metoda, měřící nejkratší vzdálenost mezi D a „všemi“ dokumenty validními vůči S

Podobnost XML schémat[editovat | editovat zdroj]

Problém: podobnost regulární výrazů, resp. gramatik

Typické použití je integrace XML schémat - několik systémů poskytuje stejná (podobná) data v různých formátech → chceme sjednotit do společného schématu (XML Schema, relační, objektové, …)

Obecná myšlenka
Definujeme množinu pomocných podobnostních funkcí (matchers), kde každá vyhodnocuje podobnost určité charakteristiky (např. podobnost listů, podobnost jmen kořenových elementů, podobnost kontextu, …)
Výsledky podobnostních funkcí jsou (váženě) agregovány do výsledné podobnosti

Poznámka: Velké množství metod využívá strojové učení (např. pro nastavení vah, pro vyhodnocování, …)

Algoritmy:

Cupid - dvě fáze vyhodnocování (lingvistická a strukturální)
COMA - kombinace velké množiny matcherů s uživatelskou interakcí

Matching velkých schémat

Problém: U velkých schémat nechceme matchovat každý uzel s každým
Myšlenka: Dekomponujeme problém do menších a jejich výsledky sloučíme

XML a webové služby[editovat | editovat zdroj]

Datový model RDF, dotazovací jazyk SPARQL[editovat | editovat zdroj]

RDF[editovat | editovat zdroj]

RDF (Resource Description Framework) Dátový model tvorený orientovaným grafom ( bez násobných hrán)- prostředí na popis (webovských) zdrojů. Uložený v XML

Rozlišujeme Zdroj( moze mat vlasnosti), Prázdny uzol a literál ( Dátová hodnota ktorá nie je zdroj , môže mat dátový typ )


RDF graf je možné reprezentovať : Množinou, Graficky, Slovami v abecede, Gramatikom , najčastejšie sa používa zoznam trojíc (subject,predicate,object)

Forma zápisu je N3 notácia, zložitý formalizmus alebo používanejšia Turtle:

 • Turtle : URI ( jedinečná identifikácia ) v hranatých zátvorkách , forma prefixovej skratky
 • Literály v úvodzovkách
 • Trojice uzatvorené bodkou
 • Mezery, eol, … se ignorují
 • Opakujúce hodnoty môžeme vynechať, oddeľovať nie . ale ;
 • Viac trojíc s rovnakým subjekt a predicate oddeľovať objekty ,
 • Môžeme redukovať uzly na prázdne uzly , takýto uzol má lokálne meno ale nemá url
Rdf graf
ex:index.html dc:creator ex:staffid/85740
ex:staffid/85740 ex:maJmeno “John Smith”

Prázdne uzly:

exstaff:85740 	exterms:address 	??? . 
??? 		exterms:street 		"1501 Grant Avenue" . 
??? 		exterms:city 		"Bedford" . 

RDF informuje o typoch , tz tvrdenia o tvrdeni

exproducts:triple123   rdf:type      rdf:Statement . 
exproducts:triple123   rdf:subject    ex:index.html . 

Vyuzitie pri vyhladavacoch, kniznice, eshopy

Zdroje

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/dj/prezentace/1_34.ppt http://www.w3schools.com/webservices/ws_rdf_example.asp

RDF Schema[editovat | editovat zdroj]

Rožšírenie RDF o triedy pre zdroje, zavedenie dedičnosti( len fw, nedefinuje žiadne triedy)

SPARQL[editovat | editovat zdroj]

Dotazovanie nad RDF datami. Hladaju sa zdroje s istymi vlastnostami . Syntax velmi podobna ako v SQL

SELECT ?(čo)
WHERE { predikat, trojica splnajuca vlastno ?(čo) má vlastnosť. }
Construct: vratia RDF graf tvoreny substituciou za premene
ASK: Vracia true/false ak bol vzor najdeny alebo nie
DESCRIBE : Vracia RDF graf, ktory popisuje najdene zdroje
OPTIONAL : Prida dodatocnu informaciu ale nefailne ked nenajde vhodne.
Data

_:a foaf:name "Alice" .
_:a foaf:knows _:b .
_:a foaf:knows _:c .
_:b foaf:name "Bob" .
_:c foaf:name "Clare" .
_:c foaf:nick "CT" .


Dotazy

 
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> SELECT ?nameX ?nameY ?nickY WHERE { ?x foaf:knows ?y ; ?x foaf:name ?nameX . ?y foaf:name ?nameY . OPTIONAL { ?y foaf:nick ?nickY } }

Vysledok

 ?nameX  ?nameY  ?nickY
Alice Bob Prazdny vysledok, nieje to null
Alice Clare CT

Pekne jednoduche dotazy [1]

Podobnostní dotazy v multimediálních databázích, metrické indexacní metody. (nové od 2011) (🎓)[editovat | editovat zdroj]

Podobnostní dotazy v multimediálních databázích[editovat | editovat zdroj]

Funkce podobnosti $ δ: U \times U \rightarrow R $ - libovolná fce vracející pro 2 dekriptory z univerza podobnostní skóre

základní dotazy
 • range - vezme se objekt $ Q $ a poloměr dotazu $ r $
 • k-Nearest Neigbour - vybere k nejpodobnějších objektů k dotazu (💡 lze použít i na regresi a klastrování)
Vstup
 • trénovací množina klasifikovaných vzoru $ M $
 • vzor $ v $, který chceme klasifikovat
 • a celé kladné číslo $ k $
Algoritmus
 • v množine $ M $ najdeme množinu $ N $ obsahujíci $ k $ vzoru, ktere jsou k vzoru $ v $ nejbližší ze všech vzorů z $ M $
 • vzoru $ v $ dáme klasifikaci, která je nejčastejší v množine $ N $
 • Reverse kNN - objekt Q a číslo k -> vrátí všechny objekty pro které je Q v kNN
advanced queries
 • Distinct kNN (DkNN) - vrať k nejbližších a disjunktních sousedů
 • skyline - vrať prvky z množiny vyhovující nejlépe dvěma/více atributům
 • aggregation (top-k operator)
SQL
 • nativní SQL - výhody: nemusí se měnit ex.db, nemá restrikce na range dotazy ; nevýhody: pomalé (nejsou indexy, ani optimalizace dotazů), musí se doprogramovat funkcionalita
 • SQL extensions (např. SIREN - rozšiřuje SQL o podobnostní dotazy) - nové db objekty (dat.typy, vzdálenostní fce, indexy), nativní predikáty pro WHERE, operátory - similarity JOIN
Podobnosti (vzdálenosti) v mm.db  
vektorové
 • independent dimensions
 • Lp (Minkowského) vzdálenosti - je třída vekt. vzdáleností uvažujících nezávislé dimenze
MM DB 6250395489241108110.png
 • L1 manhattanska
 • L2 eukleidovská
rychlé $ O(n) $, metrická
 • histogramy
 • vážená eukleidovská vzd. L2
 • kvadratická forma (Quadratic Form Distance)
 • dimenze prostoru se předpokládají korelované (💡 např histogram na homogenní doméně)
 • matice pro histogramy obsahuje korelace mezi reprezentanty barev vyskytujícími se v obrázcích
MM DB 954379289549314657.png
 • složitost výpočtu $ O(n^2) $, metrická
 • Earth Mover Distance
 • řeší se nejmenší přesun masy mezi histogramy (💡 nestačí pouhá korelace dimensí (sloupců))
 • EMD(x,y) = nejmenší množství práce pro přesun masy $ x $ na masu $ y $
 • složitost $ O(2^n) $, metrická

sekvence

 • časové řady
 • DTW Dynamic Time Warping - nemetrická
 • používá se pro měření podobnosti na časových řadách
MM DB 6351594138144169526.png
 • 💡 je výhodná bo představuje robustní zarovnání díky lokálnímu natahování/zkracování (time warp)
 • složitost $ O((m+n)w) $, nemetrická
 • řetězce
 • Editační (edit distance)
 • počítá se nejmenší počet operací nutných ke konverzi jednoho řetezce na druhý
 • operace: insert, delete, replace
 • náročná $ O(mn) $, metrická
 • Hammingova - Editační pouze s replace
 • levná $ O(n) $, metrická
 • LCSS Longest Common SubSequence - hledá se nejdelší společný podřetězec (💡 NE jenom substring)
 • LCSS(ABCD, ACBD) = 3 (either ABD or ACD)
 • náročná $ O(mn) $, nemetrická
 • 💡 je výhodná protože: umožňuje lokální zarovnání (tj. zarovnání pouze podposloupností)

množinové

 • obecné
 • Jaccardova - normovaná velikost průniku
MM DB 2027159719468114462.png
 • Hausdorff distance - podobnost elementů množin využívá ground distance
 • ground distance - vzdálenost dvou vlastností (např: vzdálenost obrysů)
 • HD je pak nejdelší vzdálenost od nejbližšího souseda
MM DB 573347960994207990.png
 • složitost $ O(mn)*O(ground~ dist.) $ (metrická)

Metrické indexování[editovat | editovat zdroj]

metrický model podobnostního vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

místo metrické vzdálenosti se používá levnější spodní odhad (lower-bound)

pivoti (pro odhad vzdálenosti)
 • globální - statické indexy (platné po celý život indexu)
 • lokální - dynamické objekty zvolené během indexování (💡 centroidy klusterů)
vnitřní dimense ρ(S,d) = μ^2/2σ^2 (intrinsic dimensionality)
statistický ukazatel odvozený z distribuce vzdáleností v databázi
slouží jako indikátor indexovatelnosti db pod danou metrikou
vysoká vnitřní dimense - data netvoří shluky a tedy jsou špatně strukturovaná, 💡 prokletí dimese
nízká - dobře strukturovaná a tvoří těsné shluky

metrické přístupové metody (Metric Access Methods)[editovat | editovat zdroj]

MAM
MAM
(L)AESA range query: sekvenční průchod vzdálenostní maticí + kontrola výsledku v původním prostoru
(L)AESA range query: sekvenční průchod vzdálenostní maticí + kontrola výsledku v původním prostoru
algoritmy a/nebo datové struktury umožňující rychlé podobnostní hledání v metrickém modelu
💡! nepatří k nim R-strom
Pivotové tabulky[editovat | editovat zdroj]
třída indexů používající mapování dat na prostor pivotů
vzdálenostní matice - vzdálenosti od každého z pivotů
(L)AESA - (Linear) Approximating and Eliminating Search Algorithm
AESA - každý prvek je pivot, rychlé hledání sousedů, pomalá kontrukce tabulky
k prvků jsou pivoti, matice má rozměr O(|S|)
NN query - cyklus vylepšuje kandidáty
+spatial access methods
Stromové indexy[editovat | editovat zdroj]
gh-strom - vyber 2 pivoty (např nejvzdálenější prvky) a rozděl db na dvě partišny nadrovinou podle vzdáleností, rekurzivně pokračuj
 • gh-stromy (Generalized Hyperplane Tree) nadrovinový binární strom (hyperplane = nadrovina)
 • konstrukce - vyber 2 pivoty (např nejvzdálenější prvky) a rozděl db na dvě partišny nadrovinou podle vzdáleností, rekurzivně pokračuj
 • range query - otestuj na překrytí s query obě partišny, rekurzivně pokračuj níž a testuj stejně
příklad pro levou partišnu (podstrom)
 • pokud nejbližší možný objekt v query (vzhledem k O1) je dále než nejvzdálenější možný objekt v query (vzhledem k O6), pak neprojdeme levý podstrom (pokud spodní odhad z O1 je větší než horní odhad z O6)
MM DB 5136080282252636911.png
 • $ δ(Q, O1) - r > δ(Q, O6) + r $
 • 💡 tedy můžeme projít i oba podstromy
 • GNAT (Geometric Near-neighbor Access Tree) rozšíření na n-pivotů + tabulka vzdáleností
 • range query - příklad pro podstrom O5:
 • pokud nejbližší možný objekt v query (vzhledem k O5) je dále než nejvzdálenější možný objekt v query (vzhledem k alespoň jedné partišně O1, O3, O4), pak neprojdeme podstrom
MM DB 4281588065894422188.png
 • (P)M-tree - inspirován R-stromem (vyvážený, regiony jsou ale kruhové, data jsou v kořenech (stránky na disku), vnitřní uzly jsou routing entries se středy kruhových regionů a poloměrem)
PM-tree - obohacuje M-tree o p globálních pivotů
 • využívá hierarchické hnízdění metrických regionů a je vyvážený
MM DB 2115865289095682470.png
 • range query - traverzování překrývajícími se regiony (podstromy)
 • PM-tree - obohacuje M-tree o p globálních pivotů
 • každý kruhový region je redukován p kružnicemi se středy v pivotech
 • čímž zmenšuje regiony a tedy zlepšuje filtrování
Hashed indexes[editovat | editovat zdroj]
 • D-Index
D-Index - hashované regiony jsou organizované do přihrádek na disku
 • hashovaný index, základem jsou prstence
 • parametr 2ró je tloušťka prstence
 • parametr dm je median vzdálenosti od pivotu k jeho objektům
 • hashovaci fce bps vrací
 • 2 pokud je součástí prstence
 • 1 vně prstence (💡 tzn. není v prstenci)
 • 0 uvnitř prstence (💡 tzn. není v prstenci)
 • ruzne $ bps $ fukce se kombinují do řetězců hash kódu
 • pokud hashovací kód obsahuje 2 patří do exkluzní množiny
 • rekurzivně se zahashují znovu dokud se exkluzní množiny dostatečně nezmenší
 • struktura
 • hashované regiony jsou organizované do přihrádek na disku - parametry bps funkce se těžce určují
 • přehashování exkluzní množiny definuje další level D-indexu
další zdroje