Nápověda:Státnice

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Soupis otázek pro Mgr. státnice -- povinné okruhy pro obory Softwarové systémy a Matematická lingvistika a oborové otázky matematické lingvistiky -- vznikl v září 2010 a ještě je třeba ho upravovat, opravovat a rozšířit o další obory. V zájmu jednotnosti a vytváření hezkých PDF pro tisk by ale bylo dobré zachovat určité konvence. Tohle má být jejich návrh a zároveň návod, jak z Wiki vytvořit pěkné PDF. -- Tuetschek 11:10, 22 Sep 2010 (CEST)

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Cílem by mělo být neduplikovat, když se otázky kryjí, ale nechat učební text na jednom místě (tam, kam daná záležitost patří "víc", ale nakonec je to asi jedno) a z druhého místa na něj odkázat (viz např. tady). Samozřejmostí by mělo být uvádění původních zdrojů.

Formátování[editovat | editovat zdroj]

Podle mě ideální je plynulý text, pokud možno s diakritikou, s klíčovými slovy zvýrazněnými kurzívou -- dá se celkem nerušeně podtrhávat a pro opakování vypisovat (což je efektivnější než prosté čtení). Bodové seznamy taky nejsou na škodu. Navíc:

 • V rámci jedné stránky (tj. jednoho otázkového okruhu) by bylo vhodné nepoužívat nadpisy první úrovně a začínat až druhou (tj. dvě ==).
 • Příklady, u kterých nejde přímo o kód v programovacím jazyce, je dobré odsazovat na zvláštní řádek pomocí kódu : (text)
 • Stejně tak s rovnicemi, které patří na zvláštní řádek: :<math> ...</math>
 • Rovnice a příklady v rámci odrážkových seznamů je možné odsadit na zvláštní řádek pomocí <center> ...</center>
 • Pro potřeby generování PDF nelze pro seznamy a tabulky používat HTML, je proto "vhodnější" použít Wiki-kód.

Obrázky[editovat | editovat zdroj]

Pro tvorbu PDF musí mít všechny obrázky správně nastavené DPI, aby nevyšly moc velké a hrubé -- před uploadem obrázku prosím zkontrolujte, zda má vůbec nastavené DPI a jaké -- jak bude ve výsledku velký.

Šablony[editovat | editovat zdroj]

V rámci státnicových otázek se používají tyto šablony:

 • TODO pro označení nedodělků
 • Stub pro označení otázek, které je teprve potřeba pořádně zpracovat
 • Work in progress pro označení stránek, které právě vypracováváte a nechcete, aby vám do nich někdo zasahoval. Uveďte ale přitom svoje username a datum, aby bylo případně možné u "mrtvých" prací tuto šablonu odstranit.
 • Sources pro komentáře k literatuře a zdrojích, případně odkazy na další zdroje
 • Ref a Note pro poznámky pod čarou. Poznámky pod čarou se bohužel musí číslovat manuálně, ve verzi Mediawiki enginu, na kterém tato Wiki běží, jiná možnost není. Bude-li někdy použitý novější engine, chtělo by to poznámky převést na novější <ref>.
 • TOC float pro zajištění toho, že generovaný obsah nebude zaclánět textu stránky a nenápadně se schová v pravém horním rohu
 • Statnice I3 pro označení státnicových otázek matematické lingvistiky (a rychlé přepínání mezi nimi), vkládá se na konec stránek. Určitě by bylo dobré vytvořit podobné templaty pro ostatní obory (a u povinných okruhů je případně vkládat za sebe).

PDF verze[editovat | editovat zdroj]

PDF verze státnicových otázek, ale i jakýchkoliv jiných stránek z naší wiki, lze vytvořit oklikou přes LaTeX pomocí nástroje JavaLatex. Stačí mít nějakou stránku, která odkazuje na všechny stránky, které chcete do PDF zahrnout. Např. pro státnicové otázky matematické lingvistiky je to Template:Statnice I3. Vytvoření PDF pak vypadá následovně:

java -jar javaLatex.jar --title="" --displaytitle="Statnice" --chapterlistlocation="Template:Statnice I3" --genall
cd "LaTeX/Statnice LaTeX"
pdflatex main.tex

Samozřejmě výstup není úplně bez chyb a proto je občas třeba něco opravit ručně. Nástroj je původně určený pro Wikibooks, proto ta oklika s prázdným "názvem knihy" a natvrdo nastaveným "seznamem kapitol". Protože je taky původně nastavený serveru Wikibooks na míru, přikládám sem konfigurační soubor pro naší wiki, upravený soubor stylu (menší okraje, čeština, číslování podostavců a některé Unicode znaky) a titulní stránky.

Podrobný popis všech funkcí nástroje JavaLaTeX najdete tady. Pokud byste měli zájem tento program vylepšit nebo opravit (bylo by dobré přidat tam českou mutaci a opravit spousta dalších věcí), přidejte se k projektu na Google Code. -- Tuetschek 11:35, 22 Sep 2010 (CEST)

Konfigurační soubory[editovat | editovat zdroj]

configuration.properties[editovat | editovat zdroj]

logo_path=http://wiki.matfyz.cz/images/e/e7/Mffwiki6.png
language=en
server=wiki.matfyz.cz
main_dir=/
convertCodeTo=verbatim
smallerMargins=true
headingLevelModifier=0
noWrapFigs=true

style.sty[editovat | editovat zdroj]

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,czech]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{listings}       % code segments
\usepackage{color}        % links and code highlighting
\usepackage[pdftex,unicode=true]{hyperref}   % external links and table
\usepackage{graphicx}       % images
\usepackage{wrapfig}       % thumbs
\usepackage{verbatim}       % multiline comments
\usepackage{ulem}         % strike-out text
\usepackage{array}        % more options with tables
\usepackage{mparhack}       % fixes problems with margin paragraphs
\usepackage{tabularx}
\usepackage{framed}
\usepackage{float}        % for \figure[H]
\usepackage[Lenny]{fncychap} 
\usepackage[paper=a4paper,left=1.5cm,top=1.5cm,right=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}

\setcounter{secnumdepth}{1}	% number chapters and sections
\setcounter{tocdepth}{1}	% list chapters and sections

% Unicode character declarations 
% arrows
\DeclareUnicodeCharacter{2190}{\ensuremath{\leftarrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{2191}{\ensuremath{\uparrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{2192}{\ensuremath{\rightarrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{2193}{\ensuremath{\downarrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{21D0}{\ensuremath{\Leftarrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{21D1}{\ensuremath{\Uparrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{21D2}{\ensuremath{\Rightarrow}}
\DeclareUnicodeCharacter{21D3}{\ensuremath{\Downarrow}}
% misc. mathematical symbols
\DeclareUnicodeCharacter{2551}{\ensuremath{\parallel}} % double vertical bar
\DeclareUnicodeCharacter{221D}{\ensuremath{\propto}} % "proportional to" (polynomial transform)
% non-breaking space
\DeclareUnicodeCharacter{A0}{~}
% greek letters etc.
\DeclareUnicodeCharacter{3B8}{\ensuremath{\theta}}
\DeclareUnicodeCharacter{F0}{\dh}
 
\normalem
 
% settings for links and PDF document info
\definecolor{linkcolor}{rgb}{0.10,0.10,0.44}  % intra-document links are dark blue
\definecolor{urlcolor}{rgb}{0.27,0.51,0.71}  % web links are light blue
\hypersetup{pdftitle={},
	pdfauthor={Studenti MFF},
	pdfsubject=,
	pdfkeywords={},
%
	colorlinks=true,
	urlcolor=urlcolor,
	linkcolor=linkcolor
}

titlepage.tex[editovat | editovat zdroj]

\begin{titlepage}
\begin{center}
  \ \\
  \bigskip\bigskip
  \Huge Státnicové otázky
  \par\bigskip % TODO vložit sem logo
  \large \today
  \vfill
  \copyright{} Studenti MFF
\end{center}  
\end{titlepage}

EPUB / MOBI[editovat | editovat zdroj]

EPUB a MOBI verze státnicových otázek (jen pro matematickou lingvistiku) je zde. Zaroven je tam i nove vygenerovana PDF verze. Skript pro vygenerovani se jmenuje build-materials.sh.--Martin Majlis 16:45, 10 Aug 2011 (CEST)