Státnice - Třídění

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Tento výcuc ke magisterským státnicovým otázkám z datových struktur pochází z poznámek k Datovým strukturám, vnější třídění z Organizace a zpracování dat I -- Tuetschek 01:08, 18 Aug 2010 (CEST)

Třídění založené na porovnávání

Existuje mnoho algoritmů, známe i (za určitých podmínek) dolní odhad složitosti.

Heapsort

HEAPSORT je třídění pomocí (např.) $ d\,\! $-regulárních hald, jen lokální podmínku haldy používáme v duální podobě a máme funkci DELETEMAX (která ale funguje stejně jako DELETEMIN). Postupně se odebírají maxima a setříděná posloupnost se staví na jejich místě od konce pole. Iterace končí, když v haldě zbývá jen jeden prvek. Celkem $ O(n\log n)\,\! $ operací.

Mergesort

MERGESORT je snad nejstarší "chytrý" třídící algoritmus. Pracuje s frontou, do které na počátku nahází "předtříděné" rostoucí úseky, potom je v cyklu vybírá a jejich slití vrací zpátky, dokud nemá jen jednu posloupnost. Slití je vybrání vždy menšího na výstup a na konci dokopírování zbytků.

Jedna operace slití vyžaduje $ O(n+m)\,\! $, jsou-li 2 posloupnosti dlouhé $ n\,\! $ a $ m\,\! $ prvků. První rozházení vyžaduje lineární čas, potom každé projití všech prvků slitím vyrábí posloupnosti délky $ \geq 2^{i-1}\,\! $, tedy počet projití všech prvků je $ \lceil\log n\rceil\,\! $ a celková složitost $ O(n\log n)\,\! $. Je adaptivní na předtříděné posloupnosti a při omezeném počtu rostoucích úseků dosahuje lineární složitosti.

Quicksort

QUICKSORT je asi nejpoužívanější třídící algoritmus, v průměru má při rovnoměrném rozložení nejnižší očekávaný čas. Využívá techniky rozděl a panuj.

 1. Vybere prvek $ a\,\! $ (pivot).
 2. Vytvoří posloupnosti $ a_1\dots a_{k-1}\,\! $ prvků menších než $ a\,\! $ a $ a_{k+1}\dots a_n\,\! $ větších než $ a\,\! $.
 3. Na ty sám sebe zavolá rekurzivně, do výsledku zapíše za sebe obě setříděné poloviny.

Procedura (bez rekurze) vyžaduje čas $ k\,\! $ nebo $ n-k\,\! $ v jednom běhu, tj. pro $ a\,\! $ medián, kdyby $ n-k=k\,\! $, by měl celý algoritmus složitost $ O(n\log n)\,\! $. Medián lze nalézt v lineárním čase, ale pak by byly MERGESORT i HEAPSORT rychlejší, proto se jako $ a\,\! $ bere např. první prvek posloupnosti.

Potom má procedura očekávaný čas $ O(n\log n)\,\! $, ale nejhorší případ $ O(n^2)\,\! $, což je pro neznámé rozdělení dat nevhodné. Náhodná volba by celý běh také mohla dost zpomalit, proto se v praxi bere medián tří až pěti pevně zvolených prvků.

Očekávaný čas Quicksortu

Dva libovolné prvky $ a_i,a_j\,\! $ jsou porovnávány maximálně jednou, a to když $ a_i\,\! $ nebo $ a_j\,\! $ je pivot a předtím ani jeden z nich pivot nebyl. Vezmeme si náhodnou veličinu $ X_{i,j}\,\! $, která má hodnotu $ 1\,\! $, když QUICKSORT porovnal během výpočtu $ b_i\,\! $ a $ b_j\,\! $ z nějaké výsledné setříděné posloupnosti $ (b_i)_{1\leq i\leq n}\,\! $, a $ 0 $ jinak. Potom $ \mathbf{E}X_{i,j}=p_{i,j}\,\! $, kde $ p_{i,j}\,\! $ je pravděpodobnost porovnání. Potom celk. počet porovnání v celém běhu je

$ \sum_{i=1}^n\sum_{j=i+1}^n\mathbf{E}X_{i,j}=\sum_{i=1}^n\sum_{j=i+1}^n p_{i,j}\,\! $

Pro výpočet $ p_{i,j}\,\! $ uvažujeme "strom rekurze", kde každý vrchol odpovídá jednomu rekurzivnímu volání procedury a s tím i nějaké podposloupnosti $ a_i,\dots,a_j $ (do té už se sahá jen v jeho podstromě). V jeho levém podstromě jsou operace na úsecích prvků menších než pivot $ a_i,\dots a_{l-1}\,\! $ této posloupnosti a v pravém na větších $ a_{l+1},\dots a_j\,\! $. Přiřadíme každému vrcholu jeho pivot a očíslujeme vrcholy prohledáváním do šířky. Pak $ X_{i,j} = 1 $, když $ b_j\,\! $ nebo $ b_i\,\! $ je první pivot z množiny $ \{b_i,\dots b_j\} $ v tomto očíslování (protože kdyby to byl jiný prvek z této množiny, rozdělím $ b_i $ a $ b_j $, aniž bych je porovnal; naopak prvky mimo tuto množinu coby pivoty od sebe $ b_i $ a $ b_j $ neoddělí). Množina $ \{b_i,\dots,b_j\} $$ j-i+1 $ prvků, takže $ p_{i,j}= \frac{2}{j-i+1}\,\! $. Počet porovnání pak vyjde

$ \sum_{i=1}^n\sum_{j=i+1}^n\frac{2}{j-i+1}=\sum_{i=1}^n\sum_{k=2}^{n-i+1}\frac{2}{k}\leq 2n\sum_{k=2}^n\frac{1}{k}\leq 2n\int_{1}^n\frac{1}{x}\textrm{d}x=2n\ln n\,\! $

Jednoduché třídění

 • SELECTIONSORT třídí vybíráním nejmenšího prvku a jeho prohozením s levým krajním v nesetříděném úseku.
 • INSERTSORT vkládá do setříděného úseku další prvek a postupným vyměňováním ho řadí na správné místo.
 • SHELLSORT je jeho vylepšení -- postupně INSERTSORTem třídí sekvence složené z každého $ k $-tého prvku pro klesající $ k\to 1 $ (sekvence klesajících $ k $ musí být zvolena "šikovně").
 • BUBBLESORT -- iterativně prochází posloupností a prohazuje inverze
 • Jeho varianta SHAKESORT, která posloupnosti prochází tam a zpátky.

A-sort

Tento algoritmus je aplikací $ (a,b)\,\! $ stromů v třídících algoritmech, vhodnou pro částečně předtříděné posloupnosti. Jinak proti klasickým algoritmům nemá žádné výhody. Pro algoritmus je nutné znát list s nejmenším prvekm FIRST, cestu k němu od kořene a pro každý list ukazatele na následující v uspořádání NEXT.

Postup: Odzadu (od "předtříděně největšího") vkládat prvky do stromu modifikovaným A-INSERTem a pak přečíst posloupnost listů (jít po NEXT). A-INSERT pracuje tak, že místo pro vložení prvku hledá od FIRST (jde postupně nahoru po otcích a hledá, kde nejdřív může slézt zas k listům).

Složitost: Pomalejší než běžné třídění na libovolná data (asymptoticky stejné), ale rychlejší na částečně předtříděná. Vezmeme $ F\,\! $ -- počet inverzí v posloupnosti. Celk. potřebuju $ O(n)\,\! $ pro načtení prvků, $ O(n)\,\! $ pro všechna štěpení dohromady ze všech běhů A-INSERTu a na každé vložení $ O(h)\,\! $ pro nalezení místa, kde $ h\,\! $ je výška, kam se z FIRST dostanu, přeskočím tak $ f_i\geq a^{h-2}\,\! $ vrcholů (menších než vkládaný) a $ h\in O(\log f_i)\,\! $. Součet $ f_i\,\! $ za $ \forall i\,\! $ dává:

$ \sum_{i=1}^n \log f_i = n\log(\prod_{i=1}^{n}f_i)^{\frac{1}{n}}\leq n\log\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{n}=n\log\frac{F}{n}\,\! $

Protože se nepoužívá DELETE, hodí se na toto $ (2,3)\,\! $ stromy. Pro míru $ F\leq n\log n\,\! $ má složitost $ O(n\log\log n)\,\! $, v urč. případech i rychlejší než Quicksort.

Porovnání algoritmů

Algoritmus Čas nejhůř Čas $ \varnothing $ Porov. nejhůř Porov. $ \varnothing $ PP Paměť AD
QUICKSORT $ \Theta(n^2) $ $ 9n\log n $ $ n^2/2 $ $ 1.44n\log n $ A $ n+\log n+c $ N
HEAPSORT $ 20n\log n $ $ \leq 20n\log n $ $ 2n\log n $ $ 2n\log n $ A $ n+c $ N
MERGESORT $ 12n\log n $ $ \leq 12n\log n $ $ n\log n $ $ n\log n $ N $ 2n+c $ A
A-SORT $ O(n\log(F/n)) $ $ O(n\log(F/n)) $ $ O(n\log(F/n)) $ $ O(n\log(F/n)) $ A $ 5n+c $ A
SELECTIONSORT $ 2n^2 $ $ 2n^2 $ $ n^2/2 $ $ n^2/2 $ A $ n+c $ N
INSERTSORT $ O(n^2) $ $ O(n^2) $ $ n^2/2 $ $ n^2/4 $ N $ n+c $ A

$ c\,\! $ je nějaká konstanta, $ F\,\! $ značí počet inverzí v posloupnosti, PP -- přímý přístup, AD -- adaptivní na předtříděné.

Pro krátké posloupnosti je do délky $ 22\,\! $ vhodný SELECTIONSORT, do $ 15\,\! $ INSERTSORT, jinak QUICKSORT, což vede k hybridnímu algoritmu. Pro A-SORT jsou nejvhodnější $ (2,3)\,\! $-stromy. Poměr časů QUICKSORT, MERGESORT, HEAPSORT je v průměru $ 1:1.33:2.22\,\! $, platilo to ale v roce 1984 :-).

Vylepšení Mergesortu

Tato část je neúplná a potřebuje rozšířit. Patří to sem vůbec? Pokud ano, je potřeba líp vysvětlit

Nedosahuji optimálních výsledků, pokud slévané posloupnosti ve frontách nejsou přibližně stejně dlouhé. Proto provedu úvahu: mějme algoritmus, který slévá rostoucí posloupnosti a uvažujme jeho "slévací" strom $ T\,\! $ (kde posloupnost $ P(v)\,\! $ odp. vrcholu $ v\,\! $ (délky $ l(P(v))\,\! $) vznikne slitím posloupností z jeho synů). Součet časů pro MERGESORT je pak $ O(\sum\{l(P(v))|v\,\! $ vnitřní vrchol $ T\})=O(\sum\{d(t)l(P(t))|t\,\! $ list $ T\}\,\! $. Dále pracujeme jen s délkami posloupností, vytvoříme algoritmus OPTIM, který při slévání sumu minimalizuje -- na začátku dá každé jednoprvkové posl. hodnotu $ c\,\! $, která odpovídá hodnotě jejího prvku (?). Pro slévání vybírá posloupnosti (stromy) s nejmenším $ c\,\! $ a slitému stromu přiřadí $ c_1+c_2\,\! $. Nakonec zbyde v množině stromů jen jeden, a ten je optimální. Pro třídění fronty podle $ c\,\! $ se používá BUCKETSORT. Celkem pracuje v čase $ O(\sum_{i=1}^n l(P_i))\,\! $ na posloupnosti rostoucích úseků $ P_1,\dots,P_n\,\! $.

Přihrádkové třídění

Bucketsort (Counting sort)

Algoritmus BUCKETSORT třídí jen přirozená čísla z intervalu $ <0,m>\,\! $ a to zavedením $ m+1\,\! $ množin, do kterých je rozhází a nakonec tyto spojí do výsledku. Třídění je stabilní pro opakující se prvky, inicializace množin a projití při konkatenaci potřebují $ O(m)\,\! $, rozházení prvků pak $ O(n)\,\! $, takže celkem $ O(n+m)\,\! $.

Varianta RADIXSORT umí třídit i ve větších intervalech, když používá BUCKETSORT na každou jednotlivou číslici. Protože BUCKETSORT je stabilní, bude to celé fungovat.

Hybrid Sort

Sofistikovanější verze HYBRIDSORT třídí reálná čísla z $ \langle 0,1\rangle\,\! $ (a obecně tedy jakékoliv klíče). Má dané $ \alpha\,\! $ (počet přihrádek v poměru k $ n\,\! $), rozhazuje do $ k=\alpha n\,\! $ přihrádek a ty pak třídí haldou.

Nejhorší možný čas je $ O(n\log n)\,\! $, protože nejhůře se může stát, že všechny prvky nacpu do 1 přihrádky. Očekávaný čas pro nezávislé rovnoměrně rozdělené prvky je $ O(n)\,\! $ -- pravděpodobnost velikostí množin se řídí binomickým rozdělením s parametrem $ 1/k\,\! $, střední hodnota pak je:

$ \mathbf{E}(\sum_{i=1}^k (1 + X_i\log X_i)) \leq \mathbf{E}(\sum_{i=1}^k (1 + X_i^2)) = k+k\left(\frac{n(n-1)}{k^2}+\frac{n}{k}\right)=O(n)\,\! $

Jak je vidět z odhadu, i kdybychom použili algoritmus s kvadratickou složitostí ve třídění jednotlivých přihrádek, zůstane očekávaná složitost lineární.

Wordsort

WORDSORT je modifikace BUCKETSORTu pro třídění slov. Příprava:

 1. Rozhodí slova do množin $ L_i\,\! $ podle jejich délky.
 2. Vytvoří dvojice pozice-písmeno $ \{(j,a_i[j])\}\,\! $, kterou setřídí podle druhé složky BUCKETSORTem, výsledek setřídí podle první složky (stejně), tj. má seznam setříděných dvojic pozice-písmeno, které se ale mohou opakovat.
 3. Dvojice rozstrká do množin $ S_i\,\! $ pro každou pozici $ i $ a odstraní duplicity.

Pak v hlavním cyklu postupuje od největší možné délky a pro každé $ i\,\! $ pracuju jen s množinou slov délky $ \geq i $:

 1. Podle $ i\,\! $-tého písmena rozhodím všechna aktuálně tříděná slova do množin $ T_x\,\! $.
 2. Potom podle množiny $ S_i\,\! $ vyberu všechna neprázdná $ T_x\,\! $ a sliju je za sebe.
 3. Pro další krok přidávám kratší slova vždy na začátek množiny aktuálně tříděných.

Výpočet délek slov, inicializace $ L_i\,\! $ a zařazení slov do $ L_i\,\! $ vyžadují čas $ O(L)\,\! $, kde $ L\,\! $ je součet délek všech řetězců. Vytvoření seznamu dvojic a jeho třídění vyžaduje také $ O(L)\,\! $. Založení $ S_i\,\! $ a přeházení dvojic do nich také $ O(L)\,\! $. Inicializace $ T_x\,\! $ je $ O(|\Sigma|)\,\! $, kde $ |\Sigma|\,\! $ je velikost abecedy. V hlavním cyklu v každém kroku potřebuji dvakrát čas $ O(l_i)\,\! $ (součet délek slov dlouhých $ i\,\! $ nebo víc). Celkem tedy $ O(L+|\Sigma|)\,\! $.

Pořadové statistiky (hledání mediánu)

Vstupem je (neuspořádáná) posloupnost $ n\,\! $ (navzájem různých) čísel. Výstup je $ \lfloor\frac{n}{2}\rfloor\,\! $-té, nebo obecně $ k $-té nejmenší číslo z nich. Složitost budeme měřit počtem porovnání.

Z dvou následujících FIND bývá rychlejší než SELECT pro většinu případů, ale nemá zaručenou asymptotickou složitost. Je známo, že medián lze nalézt na $ 3n\,\! $ porovnání a že dolní odhad počtu porovnání je $ 2n\,\! $.

Hledání mediánu technikou rozděl a panuj (algoritmus FIND)

Tento algoritmus používá techniku "rozděl a panuj". chová se podobně jako QUICKSORT a hledá obecně $ k\,\! $-té nejmenší číslo:

 1. Vybrat pivota a rozdělit posloupnost pomocí $ n-1\,\! $ porovnání na 3 oddíly: čísla menší než pivot ($ a\,\! $ prvků), pivota samotného a čísla větší než pivot ($ n-a-1\,\! $ prvků).
  1. Pokud je $ a + 1 < k\,\! $, hledám rekurzivně $ k-a+1\,\! $-tý prvek v $ n-a-1\,\! $ prvcích
  2. Pokud je $ a + 1 = k\,\! $, vracím pivot
  3. Pokud je $ a + 1 > k\,\! $, hledám rekurzivně $ k\,\! $-tý prvek v $ a\,\! $ prvcích

Rekurzivní vzorec $ T(n) = T(n-1) + (n-1)\,\! $ v nejhorším případě, což dává $ \Theta(n^2)\,\! $. Očekávaný čas odhadneme na $ 4n\,\! $ a dokážeme indukcí podle $ n $ z rekurzivního vzorce $ T(n,i)=n+\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{i-1}T(n-k,i-k)+\sum_{k=i+1}^n T(k,i)\right)\,\! $.

Zaručeně lineární hledání mediánu (algoritmus SELECT)

Vylepšení, garantující dobrý výběr pivota a lineární složitost i v nejhorším čase:

 1. Rozdělit posloupnost na pětice (poslední může být neúplná, mějme threshold např. $ n=100\,\! $, pod kterým množinu přímo třídíme)
 2. V každé pětici najít medián
 3. Rekurzivně najít medián těchto mediánů
 4. Použít ho jako pivot pro dělení celé posloupnosti, protože je větší než alespoň 3 prvky z alespoň $ 1/2\,\! $ pětic (až na zakrouhlení), je větší než alespoň $ 1/2 \cdot 3/5 = 3/10\,\! $ prvků (a také menší než alespoň $ 3/10\,\! $ prvků)
 5. Z toho mám vždy zaručeno, že zahodím alespoň $ 3/10\,\! $ prvků pro následující krok.

Vzorec potom vychází: $ T(n) = c\cdot\frac{n}{5} + T(\frac{n}{5}) + (n-1) + T(\frac{7}{10}n)\,\! $ a podle Master Theoremu nebo substituční metodou se dá vyčíslit jako $ T(n) = \Theta(n)\,\! $.