Úvod do počítačové lingvistiky

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Úvod do počítačové lingvistiky
Kód předmětu: NPFL012
Přednáší: Vladislav Kuboň

Úvodní přednáška do počítačové lingvistiky. Výklad doktora Kuboně je srozumitelný a v rozumné míře zábavný, poměr teorie a praktických ukázek je vyrovnaný.

Zkouška[editovat | editovat zdroj]

Na zkoušku se lze během jednoho dne v pohodě naučit (tomu, kdo nechodil na přednášky, to může trvat o něco déle). Zkouška je písemná, jedna velká otázka a 7 menších. Na jedničku je třeba umět všechna klíčová slova k dané otázce.

Otázky[editovat | editovat zdroj]

 • Co je wordnet?
 • Popište systém ASIMUT.
 • Podrobně popiště systém MOSAIC.
 • Používá MOSAIC syntaktickou analýzu? Proč?
 • Co je a na co slouží strukturní index u Chomského gramatiky?
 • Pražský závislostní korpus (PDT)
 • Unifikační gramatiky - výhody/nevýhody
 • Systém Česílko
 • Kontrola překlepů
 • Co je morfém a jak ho klasifikujeme?
 • Nakreslete složkový a závislostní strom pro větu "Ve včerejším závodu startovali výborní skokani."
 • Převeďte složkový strom na závislostní
 • Co je překladová paměť?
 • Co je vyhlazování?
 • Brownův korpus
 • Co je ontologie a jak se používá?
 • Chomskeho teorie
 • Co je alomorf?
 • Bickel-Schroderova metoda
 • PennTreebank
 • Sestavy rysu a jejich použití.
 • Co je transfér v automatickém překladu – přenos zanalyzované věty z jednoho jazyka do druhého (slovosled, morfologie)
 • Jaký je rozdíl mezi interlinguou a pivotním jazykem?
 • Co je TAG (velmi stručně popište)
 • Popište model zašuměného kanálu.
 • Funkční generativní popis stručně
 • Statistické metody prekladu
 • co je LFG?
 • co je Two-Level morphology?
 • BLEU
 • rozdil intenze/extenze
 • transparentní intenzionální logika
 • co je ATN? (Augmented transition network)
 • Stručně popište Český národní korpus(složení, velikost, typy značek).
 • Popište Vauquoisův trojúhelník. (trojúhelník s interlinguou na vrcholu)
 • Stručně popište systém METEO.
 • Stručně popište rozdíl mezi hloubkovou a povrchovou rovinou analýzy syntaxe.
 • rozdil mezi morfologickou analyzou a taggingem
 • 3 hlavní přístupy k popisu morfologie
 • Q systemy (k comu sluzia, kde su aplikované, ako funguju)
 • dělení anafor a jak se řeší algoritmicky
 • Co je to lemmatizace a kde se používá?
 • ALPAC
 • metody kontroly gramatickej spravnosti viet (hlavne javy, specificke javy pre cestinu, implementacia)
 • Co je to teorie minimalismu, kdo je autorem a co jí předcházelo

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

Nekompletní přepis poznámek


Materiály[editovat | editovat zdroj]

Materiály (slajdy a draft skript) posílá přednášející mailem všem, co mají předmět zapsaný. Případně jsou dostupné v SISu na stránce předmětu (po přihlášení). Případně existuje i vypracovaný hangout od studentů.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, I. svazek – Teoretická lingvistika (Karolinum 2002, ISBN 80-246-0470-1)
  • kniha je dostupná ve fakultní knihovně na Malé Straně