Lineární algebra I (NMAF027)

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Přednáška poskytuje, spolu s paralelní přednáškou analýzy, základní matematický kurs pro studenty fyziky. Důraz je kladen i na propojení znalostí všech těchto oborů. Klíčová témata přednášky: lineární prostor, dimenze, matice, determinanty, grupy a algebry matic, vlastní čísla.

skripta, texty k přednáškám[editovat | editovat zdroj]

základní[editovat | editovat zdroj]

Texty přímo pro přednášku Lineární algebra I (NMAF027).

text rozsah důkazy obtížnost poznámka
skripta prof. RNDr. Vladimíra Součka, DrSc. skripta přímo pro NMAF027, MFF UK vše dokázáno; mnohé důkazy jsou však pouze naznačené text téměř neobsahuje vzorové příklady
zápisky (pdf) studentů z přednášky RNDr. Svatopluka Krýsla, Ph.D. text přímo pro NMAF027, MFF UK obsažené věty jsou dokázány ? kromě posledních dvou přednášek jsou zápisky zkontrolované učitelem


doplňující[editovat | editovat zdroj]

Některé další relevantní texty (nejen z MFF). I když se základní kurzy algebry pro fyziky, informatiky a matematiky liší, do velké míry se shodují; přičemž stejně jako obsah, různí se i kvalita skript, počet ukázkových příkladů, provedení důkazů, formulace vět, přehlednost, srozumitelnost, počet překlepů, atd. Může být proto užitečné čerpat i z následujících zdrojů.

text rozsah důkazy obtížnost poznámka
skripta RNDr. Petra Olšáka velmi dobře se překrývá s látkou Lineární algebra I (NMAF027), ČVUT vše dokázáno celkem jednoduché, důkazy vedeny velmi podrobně, množství vzorových příkladů v kapitolách skalární součin a lineární součin ojediněle chybí některé věty oproti Součkovi
skripta RNDr. Anny Kalousové hlavně matice, permutace a determinanty, ČVUT vše dokázáno jednoduché, důkazy vedeny velmi podrobně, množství vzorových příkladů
texty Doc. RNDr. Jiřího Tůmy, DrSc. Lineární algebra I (NMAI057) (studijní program Informatika, 1. roč.), MFF UK ? ?
studijní materiály matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě některé partie jsou shodné s Lineární algebra I (NMAF027), SLU ? ? lze stáhnout elektronické záznamy některých přednášek
text Doc. RNDr. Eduarda Krajníka, CSc. ?, maticový počet (matice, vektorové prostory, lin. zobrazení), ČVUT ? ?
doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Mgr. Luboš Motl: Pěstujeme lineární algebru velmi přesahuje přednášku, MFF UK ? těžké pouze online
Základy matematiky od RNDr. Pavly Pavlíkové, Ph.D. a Prof. Ing. Oskara Schmidta, CSc. zopakování a doplnění středoškolských znalostí, VŠCHT bez důkazů jednoduché text přizpůsoben i studentům, kteří nemají tak dobré znalosti jako gymnazisti; pouze online
skripta Prof. RNDr. Pavla Zlatoše, CSc.: Lineárná algebra a geometria třísemestrální kurz pro matematiky na MFF UK Bratislava vše dokázáno podrobné, dobře napsané přesahuje minimum požadované po studentech fyziky; psáno slovensky; lze zakoupit knižní vydání


sbírka, cvičení rozsah poznámka
cvičení Mgr. Jana Žemličky, Ph.D. ?, pro informatiky a matematiky, MFF UK ?
příklady Mgr. Pavla Růžičky, Ph.D. ?, obsah se dobře překrývá s lin. algebrou pro fyziky (NMAF027), MFF UK obsahuje i podrobně řešené příklady
sbírka úloh z Lineární algebry pro informatiky, mnoho témata shodných i s fyziky, MFF UK pouze online, pouze stručná řešení příkladů
sbírka příkladů z Lineární algebry a geometrie I ?, obsah se dobře překrývá s lin. algebrou pro fyziky (NMAF027), MU obsahuje i podrobně řešené příklady
sbírka příkladů k skriptům Pěstujeme lineární algebru ? zaměřeno na řešení fyzikálních problémů
sbírka úloh z matematiky z lin. algebry jen velmi málo příkladů, ZČU pouze online


stránky s odkazy na matematické texty poznámka
Kubazův matematický koutek obsahuje některé další odkazy na texty týkající se algebry
Cifrikova matematika odkazy na matematické ústavy; na jejich stránkách lze nalézt další materiály
Seznam odkazů pro studenty ČVUT FEL velmi mnoho odkazů a velmi nepřehledné
České matematické texty mnoho odkazů je již nefunkčních


zkouška[editovat | editovat zdroj]

příklady[editovat | editovat zdroj]