Metody důkazu

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Důkaz odkázáním do budoucna
Odkaz je obyčejně na chystané dílo autora, které často není tak chystané, jak se zprvu zdálo.
Důkaz financováním
„Jak by se tři různé vladní agentury mohly mýlit?“
Důkaz příkladem
Autor ukazuje pouze případ n = 2 a tvrdí, že ten obsahuje většinu nápadu celkového důkazu.
Důkaz vynecháním
„Čtenář si může snadno sehnat podrobnosti.“ nebo „Zbývajících 253 případů je analogických.“
Důkaz odkladem
„To si dokážeme později.“
Důkaz obrázkem
Přesvědčivější forma důkazu příkladem. Dobře se kombinuje s důkazem vynecháním.
Důkaz zastrašením
„Triviální.“
Důkaz příslovcem
„Jak je docela zřejmé, předchozí jednoduché tvrzení je zjevně pravdivé.“
Důkaz pokušením
„Sami se přesvědčte, že je to pravda!“
Důkazem zmateným zápisem
Nejlépe proveden pomocí aspoň 4 abeced a speciálních symbolů.
Důkaz zmatením
Dlouhá bezobsažná posloupnost pravdivých nebo bezvýznamných syntakticky souvisejících tvrzení.
Důkaz citací
Autor cituje z literatury negaci, převedení nebo zobecnění věty, aby podpořil svoje tvrzení.
Důkaz věhlasnou autoritou
„Potkal jsem ve výtahu Fermata a on říkal, že má důkaz.
Důkaz osobní komunikací
„xn + yn = zn pro n > 2 [Fermat, osobní komunikace]“
Důkaz redukcí na nesprávný problém
To see that infinite-dimensional colored cycle stripping is decidable, we reduce it to the halting problem.
Důkaz odkazem na nedosažitelnou literaturu
Autor cituje jasný závěr věty, kterou lze nalézt v soukromě kolujících memoárech Slovinské filologické společnosti z roku 1883.
Důkaz důležitostí
„Z tvrzení vyplývá mnoho užitečných důsledků.“
Důkaz nahromaděným dokazováním
„Ani dlouhé a pilné hledání nenalezlo protipříklad.“
Důkaz kosmologií
Negace tvrzení je nepředstavitelná nebo nesmyslná. Oblíbené pro důkazy existence boha.
Důkaz vzájemným odkazováním
„Věta 5 v práci A vyplývá z věty 3 v práci B, o které je dokázáno, že vychází z důsledku 6.2 v práci C, který je jasným důsledkem věty 5 v práci A.“
Důkaz metadůkazem
Je dána metoda určená ke zkonstruování důkazu. Správnost metody je dokázána jakoukoliv z těchto technik.
Důkaz vehementním naléháním
Je užitečné mít trochu autoritativní vztah k posluchačům.
Důkaz přízračným odkazem
Nic, co by se byť vzdáleně podobalo citované větě, se nenachází v daném odkazu.
Důkaz sémantickým posunem
Některé ze standardních, ale nevyhovujích definic jsou změněny při rozhodování o výsledku.
Důkaz odvoláním na intuici
Zde obvykle pomáhají nákresy ve tvaru obláčků.
Důkaz přijetím
„Chce se po nás, abychom to dokázali, proto to platí.“
Důkaz rychlokurzem
„Nemáme čas to tu dokazovat.“
Důkaz soucitem
„Ušetřím vás zbytečných detailů a přejdu rovnou k hlavnímu důsledku.“
Důkaz zjevností
„Důkaz je tak jasný, že není třeba ho zmiňovat.“
Důkaz obecným souhlasem
„Všichni pro...?“
Důkaz představivostí
„Budeme předpokládat, že je to pravda.“
Důkaz nutností
„Raději by to mělo platit, jinak se celá struktura matematiky zhroutí.“
Důkaz nehodou
„A hele, co to tu máme?!“
Důkaz Mumbo-Jumbo
„Pro epsilon > 0 existuje odpovídající delta > 0 takové, že f(x)-L < epsilon, když x-a < delta.“
Důkaz definicí
„Definujeme, že platí.“
Důkaz tautologií
„Platí to, protože to platí.“
Důkaz nedostatkem zájmu
„Chce to opravdu někdo vidět?“
Důkaz vhodnou volbou proměnné
„Nechť A je takové číslo, aby důkaz fungoval.“
Důkaz zjednodušením
„Tento důkaz se zjednoduší na 1 + 1 = 2.“
Důkaz podvodem
„Teď se všichni otočte...“
Důkaz špatnou analogií
„No, je to prostě jako...“
Důkaz návrhem
„Pokud to neplatí v dnešní matematice, vymyslete takový systém, kde to platí.“
Důkaz autoritou
„Bill Gates říká, že je to pravda, tak to platí.“
Důkaz demokracií / Důkaz davem
„Mnoho lidí věří, že to platí. Mohlo by se tolik lidí mýlit?“
Vyvrácení tvrzení metodou prosté neexistence
„Něco takového prostě neexistuje.“
Důkaz holí
„S tím, kdo říká blbosti, nemáme vůbec diskutovat, nýbrž mu dát rovnou holí přes hubu.“ (citace, Bernard z Clairvaux)
Důkaz přestávkou
„Důkaz této věty si ukážeme po krátké přestávce...“
„Jak jsme si před přestávkou dokázali, plati...“
Důkaz ztracením
„Důkaz jsem viděl někde v této knize, ale teď se mi ho nechce hledat“
Důkaz Jany Halenkové
„To nemusíte chápat ani dokazovat, to se prostě naučíte jako básničku.“