Přenosová funkce zobrazovací soustavy

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Státnice - Fyzika NMgr: Seznam okruhů#4. Vlnová optika

Stačí pouze vědět, co to je a k čemu se to dá použít a proč je tedy dobré ji znát.

Lze říci, že přenosová funkce κ transformuje vstupní elektrické pole na výstupní: f->κ->g, kde κ lze chápat jako černou skříňku. κ bývá kruhově symetrická funkce νx a νy. Pokud g=RHMV pro f=RHMV, pak lze psát

Af exp(i(kxx+kyy+kzz)|z=0 ∙ κ =  Ag exp(2πi(kxx+kyy+kzz)|z=d

V tu chvíli κ = g/f = Ag/Af ∙ exp(ikzd), kde kz splňuje kx2+ky2+kz2=k2, tedy kz=2π √(1/λ2x2y2) a existují dva případy:

  1. νx2y2 <= 1/λ2. Potom děláme odmocninu z kladného čísla, a nás standardně zajímá velikost κ (protože měříme intenzitu a ta je úměrná EE*) => tato vlna projde beze změny
  2. νx2y2 > 1/λ2. Ptotom |κ| = exp(i∙kz) = exp(-2π √(νx2y2-1/λ2)) => vlna je exponenciálně tlumena, je to evanescentní vlna