Státnice - Fyzika NMgr: Informace k SZZ - FKSM

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce[editovat | editovat zdroj]

  1. získání alespoň 120 kreditů
  2. splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
  3. splnění povinně volitelných předmětů zvoleného oboru v rozsahu alespoň 15 kreditů
  4. odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Průběh státní závěrečné zkoušky[editovat | editovat zdroj]

Při státní závěrečné zkoušce student odpoví na jednu otázku z užšího zaměření (lze spolu s obhajobou) a následně na dvě otázky ze společných požadavků. Otázky jsou vybírány komisí a otázku z užšího zaměření může výrazně ovlivnit vedoucí práce, takže je dobré se s ním dopředu domluvit na "chtěných" a "nechtěných" otázkách:-).

Otázky z užšího zaměření závisí poté na zvoleném oboru, na který jste se přihlásili:

  1. Fyzika atomových a elektronových struktur
  2. Fyzika makromolekulárních látek
  3. Fyzika materiálů
  4. Fyzika nízkých teplot
  5. Fyzika reálných povrchů

Obhajoba[editovat | editovat zdroj]

Ohledně vzhledu a formátování práce je celkem podrobně napsáno na stránce o diplomových a bakalářských pracích.

Po odevzdání diplomové práce v zadaném termínu již jen počkáte na posudek oponenta a vedoucího. Samozřejmě, že oponent může být vybrán na základě doporučení vedoucího, tudíž je dobré se na oponentovi předem domluvit, aby nevadil žádné ze zúčastněných stran. Posunout termín odevzdání práce není až takový problém, ale je potřeba se domluvit s osobou, které se práce odevzdává (aktuálně předsedkyní komise paní Trojanovou z katedry materiálů).

Posudky oponenta a vedoucího se vyplní do formuláře uvedeného na stránkách katedry a měly by vám je doručit nejpozději asi 5 dní před obhajobou.

Zvláště důležité je potom při obhajobě mít předem připravené odpovědi na otázky oponenta (ideálně přímo v prezentaci), abyste komisi ohromili. Skutečně je dobré se bránit i přiznat, ale většinou jsou vztahy mezi vyučujícími dobré, takže pokud jste předem zašli za oponentem, tak vám to může kolikrát pomoci při obhajování vzniklých chyb. Celkem zajímavý náhled na obhajobu je uveden nastránce o tom, jak obhájit diplomovou práci.