Zápočtový program

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Na niektorých predmetoch je nutné okrem pochopenia teórie aj napísať súvislejší kus programu, nazývaný zápočtový program (tiež zápočťák). Tento býva nutnou (nie vždy dostačujúcou) podmienkou ku získaniu zápočtu. Na týchto predmetoch nie je nutné získať zápočet pred skúškou (výnimkou je Neprocedurální programování, kde sa bez zápočťáku ku skúške nepúšťa). Predmety, kde sa píše zápočtový program zahrňujú Programování takmer každého druhu (I, II, OOP, Neprocedurální). Pedmet Ročníkový projekt a možno aj Softwarový projekt by sa dali chápať ako predmety len so zápočťákom.