Realistická syntéza obrazu, virtuální realita

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Rozsah látky

Seznam oficiálních státnicových otázek:

Metody reprezentace 3D scén, klasické zobrazovací algoritmy, výpočet viditelnosti, výpočet vržených stínů, modely osvětlení a stínovací algoritmy, rekurzivní sledování paprsku, textury, anti-aliasing, urychlovací metody pro ray-tracing, princip radiačních metod, výpočet konfiguračních faktorů, řešení radiační soustavy rovnic, hierarchické přístupy v radiačních metodách, fyzikální model šíření světla - zobrazovací rovnice, Monte-Carlo přístupy ve výpočtu osvětlení, hybridní zobrazovací metody, přímé metody ve vizualizaci objemových dat, generování izoploch, schéma grafického akcelerátoru, předávání dat do GPU, textury v GPU, programování GPU, základy jazyka Cg, pokročilé techniky práce s GPU, SW a HW prostředky pro virtuální realitu, vlastnosti jazyka VRML, struktura scény, typy uzlů (datové typy, trikové uzly), tvorba statické scény VRML, dynamické a interaktivní scény VRML, práce se skripty, rozhraní EAI, víceuživatelská virtuální realita.


Metody reprezentace 3D scén

Klasické zobrazovací algoritmy

Výpočet viditelnosti

Výpočet vržených stínů

Modely osvětlení a stínovací algoritmy

Rekurzivní sledování paprsku

Textury

Anti-aliasing

Urychlovací metody pro ray-tracing

Princip radiačních metod

Výpočet konfiguračních faktorů

Řešení radiační soustavy rovnic

Hierarchické přístupy v radiačních metodách

Fyzikální model šíření světla - zobrazovací rovnice

Monte-Carlo přístupy ve výpočtu osvětlení

Hybridní zobrazovací metody

Přímé metody ve vizualizaci objemových dat

Generování izoploch

Schéma grafického akcelerátoru

Předávání dat do GPU

Textury v GPU

Programování GPU

Základy jazyka Cg

Pokročilé techniky práce s GPU

SW a HW prostředky pro virtuální realitu

Vlastnosti jazyka VRML

Struktura scény

Typy uzlů (datové typy, trikové uzly)

Tvorba statické scény VRML

Dynamické a interaktivní scény VRML

Práce se skripty

Rozhraní EAI

External Authoring Interface. Ovládání VRML objektu zvenčí, např. pomocí Java appletu. [EAI FAQ].

Víceuživatelská virtuální realita

Materiály