Algebra I

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Algebra I
Kód předmětu: NMAI062
Přednáší: Jan Žemlička

Základní informace[editovat | editovat zdroj]

Hlavní zdroje informací k tomuto předmětu:

Seznam pojmů[editovat | editovat zdroj]

Sebráno ze Seznamu definic, tvrzení a příkladů p. Žemličky


Algebry, homomorfismy, kongruence[editovat | editovat zdroj]

 • Abelova grupa = komutativní grupa
 • algebra = množina + systém operací na ní
 • algebry stejného typu = mají systém operací se stejnými aritami
 • arita
 • četnost
 • ekvivalence
 • faktor množiny (podle relace)
 • grupoid
 • homomorfismus algeber = zobrazení mezi algebrami stejného typu a slučitelné se všemi operacemi
 • identita
 • invertibilní prvek = existuje k němu inverzní
 • inverzní prvek
 • izomorfismus = bijektivní homomorfismus
 • jádro zobrazení
 • kongruence = ekvivalence slučitelná se všemi operacemi
 • monoid
 • neutrální prvek
 • normální podgrupa
 • opačná relace
 • podmnožina uzavřená na operaci
 • podalgebra = podmnožina uzavřená na všechny operace
 • přirozená projekce
 • reflexivní relace
 • relace (na množině)
 • relace slučitelná s operací
 • symetrická relace
 • tranzitivní obal
 • tranzitivní relace
 • zobrazení slučitelné s operací


Uzávěrové systémy na algebře[editovat | editovat zdroj]

 • uzávěr (množiny v uzávěrovém systému)
 • uzávěrový operátor
 • uzávěrový systém (nad množinou)


Izomorfismy algeber[editovat | editovat zdroj]

Zde nebyl žádný pojem definován


Svazy[editovat | editovat zdroj]

 • atom
 • Galoisova korespondence
 • Hasseův diagram
 • infimum množiny
 • koatom
 • modulární svaz
 • monotónní zobrazení (mezi svazy)
 • nejmenší prvek množiny
 • největší prvek množiny
 • pokrývat (prvek ve svazu)
 • průsek
 • spojení
 • supremum množiny
 • svaz
 • úplný svaz
 • uspořádání


Grupy[editovat | editovat zdroj]

 • cyklická grupa
 • Eulerova funkce
 • index podgrupy
 • lmod H
 • rmod H
 • řád grupy = kardinalita (resp. počet prvků) nosné množiny


Okruhy a ideály[editovat | editovat zdroj]

 • hlavní ideál okruhu
 • charakteristika okruhu
 • ideál okruhu
 • komutativní okruh
 • levý ideál okruhu
 • maximální ideál okruhu = koatom svazu všech ideálů okruhu
 • obor integrity
 • okruh
 • podílové těleso
 • pravý ideál okruhu
 • prvokruh okruhu
 • těleso = okruh, jehož všechny prvky (bez 0) jsou invertibilní
 • triviální ideál okruhu = prázdná nebo celá množina
 • vlastní ideál okruhu


Dělitelnost[editovat | editovat zdroj]

 • asociován (a je asociován s b)
 • dělí (a dělí b)
 • ireducibilní prvek
 • komutativní monoid s krácením
 • největší společný dělitel prvků (NSD)
 • prvočinitel


Odkazy[editovat | editovat zdroj]