Automaty a gramatiky

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Automaty a gramatiky
Kód předmětu: NTIN071
Přednáší: Roman Barták

Slovníček pojmů[editovat | editovat zdroj]

Kvocient[editovat | editovat zdroj]

Levý kvocient[editovat | editovat zdroj]

 • Levý kvocient L1 podle L2
  • L2 \ L1 = { v | uv ∈ L1 & u ∈ L2 }

Levá derivace[editovat | editovat zdroj]

 • Levá derivace L podle w
  • w = {w} \ L

Pravý kvocient[editovat | editovat zdroj]

 • Pravý kvocient L1 podle L2
  • L1 / L2 = { u | uv ∈ L1 & v ∈ L2 }

Pravá derivace[editovat | editovat zdroj]

 • Pravá derivace L podle w
  • Rw = L / {w}

Kongruence[editovat | editovat zdroj]

Nechť X je konečná abeceda, $ \sim $ je relace ekvivalence na X*. Potom:

 • $ \sim $ je pravá kongruence, jestliže $ \forall u,v,w \in X^* $$ u \sim v \Rightarrow uw \sim vw $

Pokud dvě různá slova u,v převedou automat do stejného stavu (=jsou navzájem ekvivalentní (u ~ v)), pak musí patřit do stejné třídy rozkladu. Pokud k těmto dvěma slovům přidáme stejné slovo zprava, pak tato zřetězená slova budou opět patřit do stejné třídy rozkladu (=musí být navzájem ekvivalentní (uw ~ vw)). A toto je právě ta vlastnost definující pravou kongruenci.

Nerodova věta[editovat | editovat zdroj]

Nechť L je jazyk nad konečnou abecedou X. Pak platí:

L je rozpoznatelný konečným automatem $ \Leftrightarrow $ existuje pravá kongruence konečného indexu $ \sim $ na množině X*, pro níž platí, že L je sjednocením jistých tříd rozkladu $ X^*/\sim $ .

Důležité tedy je, že pokud je jazyk regulární, pak pro něj musí existovat pravá kongruence, která (což je nejdůležitější) rozkládá všechna slova jazyka do konečně mnoha tříd.

Iterační (pumping) lemma[editovat | editovat zdroj]

Pokud je jazyk L regulární, existuje číslo n > 0 tak, že každé slovo z ∈ L, pro které platí |z| ≥ n, lze zapsat ve tvaru z = uvw, kde pro slova u, v a z platí, že |uv| ≤ n, |v| > 0 a uviw ∈ L pro každé i≥0.

Je to trošku jiná formulace než používá Barták, ale je zní lépe vidět platnost pro konečné jazyky: když je jazyk konečný, tak si za n stačí vzít délku nejdelšího slova a pak to pro všechny slova delší než n (tj. žádná) platí taky.

Kleeneova věta[editovat | editovat zdroj]

Jazyk je regulární, právě když je rozpoznatelný konečným automatem.

Důkaz se dá indukcí podle počtu hran v nedeterministickém automatu.

Chomského hierarchie a ti další[editovat | editovat zdroj]

Zařazení do Chomskeho hierarchie Gramatiky Jazyky Automaty Pravidla
Typu 0 Gramatiky typu 0 Rekurzivně spočetné jazyky Turingův stroj Pravidla v obecné formě (tj. u → v, kde u,v ∈ (VN∪VT)* a u obsahuje alespoň 1 neternimální symbol)
není (není společný název) Rekurzivní jazyky Vždy zastavující Turingův stroj
Typu 1 Kontextové gramatiky Kontextové jazyky Lineárně omezené automaty Pouze pravidla ve tvaru αXβ → αwβ, X ∈ VN; α,β ∈ (VN∪VT)*; w ∈ (VN∪VT)+

Jedinou výjimkou je pravidlo S → λ, potom se ale S nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla.

Typu 2 Bezkontextové gramatiky Bezkontextové jazyky (Nedeterministický) Zásobníkový automat Pouze pravidla ve tvaru X → w, X ∈ VN; w ∈ (VN∪VT)*
není Deterministické bezkontextové gramatiky Deterministické bezkontextové jazyky Deterministický zásobníkový automat
Typu 3 Regulární gramatiky Regulární (pravé lineární) jazyky Konečný automat Pouze pravidla ve tvaru X → wY, X → w; X,Y ∈ VN; w ∈ VT*
Chomskeho hierarchie.png
Každá kategorie jazyků nebo gramatik je podmnožinou jazyků nebo gramatik kategorie přímo nad ní,
a jakýkoli automat v každé kategorii má ekvivaletní automat v kategorii přímo nad ním.

"není" znamená že nepatří do Chomskeho hierarchie.
Z originálu: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Formal_languages_and_grammars

Bezprefixový jazyk[editovat | editovat zdroj]

L je bezprefixový, pokud neexistuje slovo u ∈ L takové, že rovněž uw ∈ L, w ∈ X+

Lineární jazyky[editovat | editovat zdroj]

Jsou jazyky generované gramatikami s pravidly ve tvaru X->aYb, kde a,b jsou řetězce terminálů a X,Y jsou neterminály. Jsou podmnožinou bezkontextových jazyků, a to vlastní (Dyckův jazyk je bezkontextový, ale není lineární). Viz Lineární gramatiky na wikipedii

(Nedeterministický) Zásobníkový automat[editovat | editovat zdroj]

Přijímání koncovým stavem[editovat | editovat zdroj]

Skončí když je slovo přečteno a automat je v koncovém stavu.

Přijímání prázdným zásobníkem[editovat | editovat zdroj]

Skončí když je slovo přečteno a zásobník je prázdný.

Deterministický zásobníkový automat[editovat | editovat zdroj]

Říkáme, že zásobníkový automat M=(Q,X,Y,δ,q0,Z0,F), je deterministický, jestliže platí:

– ∀p∈Q, ∀a∈X∪{λ}, ∀Z∈Y |δ(p,a,Z)|≤1 v kazdem kroku si nemuzeme vybirat

– ∀p∈Q, ∀Z∈Y ( δ(p,λ,Z)≠∅ ⇒ ∀a∈X δ(p,a,Z)=∅ ) definuje ukončení vypoctu

Každý krok výpočtu je přesně určen.