Bakalářská státnice - Informatika - Základy informatiky - obor Správa počítačových systémů

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Souvisící stránky: Státnice, Základy matematiky, Obecná informatika, Programování


 • Základy teoretické informatiky
  • Pdf SPS_1 ze SVN státnicových otázek
  • Logika – jazyk, formule, sémantika, tautologie
  • Rozhodnutelnost, splnitelnost, pravdivost, dokazatelnost
  • Normální tvary výrokových formulí, prenexní tvary formulí predikátové logiky
  • Automaty – Chomského hierarchie, třídy automatů a gramatik, determinismus a nedeterminismus


 • Algoritmy a datové struktury
  • Pdf SPS_2 ze SVN státnicových otázek
  • Časová složitost algoritmů, složitost v nejhorším a průměrném případě
  • Třídy složitosti P a NP, převoditelnost, NP-úplnost
  • Binární vyhledávací stromy, vyvažování, haldy
  • Hašování
  • Sekvenční třídění, porovnávací algoritmy
  • Grafové algoritmy - prohledávání do hloubky a do šířky, souvislost, topologické třídění, nejkratší cesta, kostra grafu
  • Tranzitivní uzávěr
  • Algoritmy vyhledávání v textu
  • Algebraické algoritmy - DFT, Euklidův algoritmus
  • Základy kryptografie, RSA, DES


 • Databáze
  • Pdf SPS_3 ze SVN státnicových otázek
  • Podstata a architektury DB systémů
  • Normální formy
  • Referenční integrita
  • Transakční zpracování, vlastnosti transakcí, uzamykací protokoly, zablokování
  • Základy SQL
  • Indexy, triggery, uložené procedury, uživatelé, uživatelská práva
  • Vícevrstevné architektury
  • Vazba databází na internetové technologie
  • Správa databázových systémů


 • Architektura počítačů a operačních systémů
  • Pdf SPS_4 ze SVN státnicových otázek
  • Architektury počítače
  • Procesory, multiprocesory
  • Sběrnice, protokoly
  • Vstupní a výstupní zařízení, přenos dat
  • Technologie dálkového přenosu dat
  • Velkokapacitní záznamová média, zálohování, technologie ukládání a zabezpečení záznamů
  • Architektury OS
  • Vztah OS a HW, obsluha přerušení
  • Procesy, vlákna, plánování
  • Synchronizační primitiva, vzájemné vyloučení
  • Zablokování a zotavení z něj
  • Organizace paměti, alokační algoritmy
  • Principy virtuální paměti, stránkování, algoritmy pro výměnu stránek, výpadek stránky, stránkovací tabulky, segmentace
  • Systémy souborů, adresářové struktury
  • Bezpečnost, autentifikace, autorizace, přístupová práva
  • Druhy útoků a obrana proti nim
  • Kryptografické algoritmy a protokoly


 • Sítě a internetové technologie
  • Pdf SPS_5 ze SVN státnicových otázek
  • Architektura ISO/OSI
  • Rodina protokolu TCP/IP (ARP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, TCP) - adresace, routing, fragmentace, spolehlivost, flow control, congestion control, NAT
  • Rozhraní BSD sockets
  • Spolehlivost - spojované a nespojované protokoly, typy, detekce a oprava chyb
  • Bezpečnost - IPSec, principy fungování AH, ESP, transport mode, tunnel mode, firewalls
  • Internetové a intranetové protokoly a technologie - DNS, SMTP, FTP, HTTP, NFS, HTML, XML, XSLT a jejich použití


 • Administrace systémů - Unix
 • Administrace systémů - Windows
  • Pdf SPS_6 ze SVN státnicových otázek
  • Instalace systému, plánování síťové topologie, rozklad zátěže
  • Zabezpečení, systém práv, správa uživatelských účtů
  • Síťové, systémové a adresářové služby, vzdálený přístup
  • Zálohování, automatizace úkolů, synchronizace, zotavení systému
  • Konkrétní souborové systémy
  • Instalace software, hromadná, vzdálená a odložená instalace
  • Činnost systému při spouštění a ukončování, konfigurace
  • Skriptování a shelly