Koordinace

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Na tejto stránke prebieha koordinácia rôznych udalostí...

Bakalárske štátnice - informatika[editovat | editovat zdroj]

Tento rok sa prvýkrát vypracovávajú otázky pre bakalársky obor informatika - vo formáte tex. Zdrojové kódy sú dostupné na svn://statnice.matfyz.info/svn/statnice/(verejný/anonymný prístup na čítanie, zápis na požiadanie - viď http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=253&t=4506#p22584 )

Kvôli možným konfliktom sa tu budú koordinovať úpravy jednotlivých textov. Ak pracujete na vypracovaní niektorej otázky, pripíšte k nej na tejto stránke svoje meno (nie je až tak nutné pri menších úpravách/opravách). Ak tak nespravíte, riskujete že to bude spolu s vami upravovať niekto iný - a nakoniec tak môže byť vaša práca zbytočná (ked neberieme do úvahy edukačný efekt :o)). Po commitnutí zmien potom svoje meno zase odstránte. Popri úpravách môžte rovno nastaviť farbu jednotlivých otázok podľa stavu vypracovania:

Nekompletne vypracované (style="background: #fcc") (nastaviť napr. pri priebežnom vypracovávaní)
Hotovo, nutné skontrolovať (môže obsahovať chyby) (style="background: #feb") (nastaviť po úplnom vypracovaní - keď si ale nie ste istí úplnosťou a/alebo korektnosťou)
Hotovo (style="background: #cfc") (nastaviť ak je to kompletne vypracované, netreba už nič doplniť a neobsahuje to žiadne chyby, o ktorých by ste vedeli)
Hotové a overené (style="background: #efe") (nastaviť ak je Hotové a overené profesorom/mi :-) )

Ak je v druhom stĺpci napísané meno, smie zmeny do tejto otázky commitovať len tento človek (resp. v prípade konfliktov bude preferované jeho "riešenie"). V opačnom prípade môže commitovať každý (kto má na svn účet).

Kdo nemá write přístup na svn, může oznámit chybu do seznamu nalezených chyb. Podle mě je to lepší, než kdyby zůstaly ty chyby nepovšimnuty, ale pokud se někomu z adminů tento postup nelíbí, tak tuto poznámku klidně smažte.

Nasleduje zoznam tém tak ako sú v svn repozitári:

informatika[editovat | editovat zdroj]

algoritmy a ds[editovat | editovat zdroj]

Algebraicke algoritmy - DFT, Eukliduv algoritmus.OPS.tex
Algoritmy vyhledavani v textu.OPS.tex
Aproximacni algoritmy.O.tex
Binarni vyhledavaci stromy, vyvazovani, haldy.OPS.tex
Grafove algoritmy - prohledavani do hloubky a do sirky, souvislost, topologicke trideni, nejkratsi cesta, kostra grafu, toky v sitich.OP!S!.tex
Hasovani.OPS.tex
Kryptograficke algoritmy a protokoly.PS.tex
Metoda rozdel a panuj - aplikace a analyza slozitosti.O.tex Net@
Organizace dat na vnejsi pameti, B-stromy a jejich varianty.OP.tex
Pravdepodobnostni algoritmy - testovani prvociselnosti.O.tex
Sekvencni trideni, porovnavaci algoritmy, prihradkove trideni, tridici site.OPS!.tex

databazy[editovat | editovat zdroj]

Algoritmy navrhu schemat relaci, normalni formy, referencni integrita.OP.tex
ER-diagramy, metody navrhu IS.P.tex
Indexy, triggery, ulozene procedury, uzivatele, uzivatelska prava.PS.tex joshis
Konceptualni, logicka a fyzicka uroven pohledu na data.OP.tex
Normalni formy.S.tex
Podstata a architektury DB systemu.OPS.tex
Referencni integrita.S.tex
Relacni datovy model, relacni algebra.O.tex
Sprava databazovych systemu.S.tex
SQL.P.tex
Transakcni zpracovani, vlastnosti transakci, uzamykaci protokoly, zablokovani.O!PS.tex
Vazba databazi na internetove technologie.PS.tex
Vicevrstevne architektury.PS.tex
Zaklady SQL.OS.tex

operacne systemy a hw[editovat | editovat zdroj]

Architektury OS.OPS.tex
Architektury pocitace.OPS.tex
Cinnost systemu pri spousteni a ukoncovani, konfigurace.S.tex
Instalace software, hromadna, vzdalena a odlozena instalace.S.tex
Instalace systemu, planovani sitove topologie, rozklad zateze.S.tex
Konkretni souborove systemy.S.tex
Principy virtualni pameti, strankovani, algoritmy pro vymenu stranek, vypadek stranky, strankovaci tabulky, segmentace.O!PS.tex
Procesory, multiprocesory.OPS.tex
Procesy, vlakna, planovani.OPS.tex
Sbernice, protokoly.PS.tex
Skriptovani a shelly.S.tex
Synchronizacni primitiva, vzajemne vylouceni.OPS.tex
Systemy souboru, adresarove struktury.OPS.tex
Velkokapacitni zaznamova media, zalohovani, technologie ukladani a zabezpeceni zaznamu.S.tex
Vstupni a vystupni zarizeni, ukladani a prenos dat.OP!S!.tex
Vztah OS a HW, obsluha preruseni.PS.tex
Zabezpeceni, system prav, sprava uzivatelskych uctu.S.tex
Zablokovani a zotaveni z nej.OPS.tex
Zalohovani, automatizace ukolu, synchronizace, zotaveni systemu.S.tex

programovanie[editovat | editovat zdroj]

Genericke programovani a knihovny.O!P.tex
Interpretovane jazyky, virtualni stroje.P.tex
Navrhove vzory.P.tex
Neproceduralni programovani, logicke programovani.OP!.tex
Objektove orientovane programovani.O.tex
Oddeleny preklad, sestaveni, rizeni prekladu.P.tex
Organizace pameti, alokacni algoritmy.OPS.tex
Pojmy a principy objektoveho navrhu.P.tex
Principy a zaklady implementace objektove orientovanych jazyku a jazyku s blokovou strukturou, behova podpora vyssich programovacich jazyku.P.tex
Principy implementace proceduralnich programovacich jazyku, oddeleny preklad, sestaveni.O.tex
Struktura prekladace, lexikalni, syntakticka analyza.P.tex

siete a bezpecnost[editovat | editovat zdroj]

Architektura ISO_OSI.O!PS.tex
Bezpecnost, autentifikace, autorizace, pristupova prava.OPS.tex
Bezpecnost - IPSec, principy fungovani AH, ESP, transport mode, tunnel mode, firewalls.PS.tex
Druhy utoku a obrana proti nim.PS.tex
Internetove a intranetove protokoly a technologie - DNS, SMTP, FTP, HTTP, NFS, HTML, XML, XSLT a jejich pouziti.PS.tex
Rodina protokolu TCP_IP (ARP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, TCP) - adresace, routing, fragmentace, spolehlivost, flow control, congestion control, NAT.O!PS.tex
Rozhrani BSD sockets.PS.tex
Sitove, systemove a adresarove sluzby, vzdaleny pristup.S.tex
Spojovane a nespojovane sluzby, spolehlivost, zabezpeceni protokolu.O.tex
Spolehlivost - spojovane a nespojovane protokoly, typy, detekce a oprava chyb.PS.tex
Technologie dalkoveho prenosu dat.S.tex
Zaklady kryptografie, RSA, DES.OPS.tex

teoreticka informatika[editovat | editovat zdroj]

Automaty – Chomskeho hierarchie, tridy automatu a gramatik, determinismus a nedeterminismus.O!PS.tex
Casova slozitost algoritmu, slozitost v nejhorsim a prumernem pripade.OPS.tex
Logika – jazyk, formule, semantika, tautologie.O!PS.tex
Normalni tvary vyrokovych formuli, prenexni tvary formuli predikatove logiky.OPS.tex
Rozhodnutelnost, splnitelnost, pravdivost, dokazatelnost.OPS.tex
Tranzitivni uzaver.OPS.tex
Tridy slozitosti P a NP, prevoditelnost, NP-uplnost.OPS.tex
Uzaverove vlastnosti trid jazyku.O.tex
Vety o kompaktnosti a uplnosti vyrokove a predikatove logiky.O.tex

matematika[editovat | editovat zdroj]

01 Cisla.tex
02 Zaklady diferencialniho poctu.tex
03 Postupnosti a rady funkci.tex
04 Integral.tex
05 Zaklady teorie funkci vice promennych.tex
06 Metricke prostory.tex
07 Diferencialni rovnice.tex
08 Algebra.tex
09 Vektorove prostory.tex
10 Skalarni sucin.tex
11 Reseni soustav linearnich rovnic.tex
12 Matice.tex
13 Determinanty.tex
14 Vlastni cisla a vlastni hodnoty.tex
15 Zaklady linearniho programovani.tex
16 Diskretni matematika.tex
17 Teorie grafu.tex

Občas někdo převede TEX do PDF a uloží ho do Bakalářská státnice - Informatika - Základy matematiky