MatfyzKing copyright

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

1. Touto licenční smlouvou autor příspěvku uděluje Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MatfyzKing)

a. bezúplatnou
b. časově neomezenou
c. celosvětově platnou
d. nevýhradní

licenci ke svému příspěvku do wiki (dále dílo).

2. Předmětem licence jsou práva dílo

a. zveřejnit na stránkách wiki.matfyz.cz
b. zařadit do wiki databáze
c. užívat
d. rozmnožovat
e. rozšiřovat
f. sdělovat veřejnosti
g. překládat
e. upravovat
f. sublicencovat třetím stranám (kterékoli z uvedených práv jednotlivě i dohromady)
g. zařazovat do souborných děl a vytvářet z něj díla odvozená a udílet práva k těmto dílům třetím stranám.

3. Autor prohlašuje, že jeho příspěvek neporušuje zákony České republiky, a že má k vloženému příspěvku taková práva, která mu umožňují jej licencovat MatfyzKing pod touto licencí.

4. Pokud by některý z bodů této licence neodpovídal zákonům České republiky, považuje se za neplatnou pouze nejmenší taková část, aby byl rozpor odstraněn, a zbytek zůstává v platnosti.