Státnice - Dynamizace datových struktur

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Tento popis byl původně vytvořen podle Koubkových skript, skript Vidner-Kotal a Popisu K. Mehlhorna v knize Algorithms and Complexity vol. 1 J. Van Leeuwena (viz Google Books). -- Tuetschek 00:16, 21 Aug 2010 (CEST). Martin Mares ma k tomu hezke PDFko [1]

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Mnoho datových struktur podporuje velice efektivní operaci MEMBER, ale nemá operace INSERT a DELETE (např. uspořádané pole). Úkolem dynamizace je právě tyto operace do jakékoliv obecné struktury co nejefektivněji doplnit.

Zobecněný vyhledávací problém[editovat | editovat zdroj]

Zobecněný vyhledávací problém je libovolná funkce $ f:U_1\times 2^{U_2} \to U_3\,\! $ -- pro prvek a nějakou množinu vrací nějakou hodnotu (níže nazýváme VYCIS).

Struktura $ \mathcal{S}\,\! $ je statická struktura řešící vyhledávací problém (neboli S-struktura) $ f\,\! $, je-li dán algoritmus, který pro $ A\subseteq U_2\,\! $ zkonstruuje datovou strukturu $ \mathcal{S}(A)\,\! $ a algoritmus, který pro $ x\in U_1\,\! $ a $ \mathcal{S}(A)\,\! $ spočte $ f(x,A)\,\! $. V praxi naši S-strukturu postavíme pro dané A, provádíme nad ní VYCIS, celou smažeme, postavíme pro nové A, pořád dokola. Nic jiného s ní dělat nelze.

Struktura je semidynamická, pokud navíc existuje algoritmus, který pro $ x\in U_2\,\! $ a $ \mathcal{S}(A)\,\! $ zkonstruuje S-strukturu $ \mathcal{S}(A\cup\{x\})\,\! $.

Struktura je dynamická, pokud navíc existuje algoritmus, který pro $ x\in A\,\! $ a $ \mathcal{S}(A)\,\! $ zkonstruuje S-strukturu $ \mathcal{S}(A\backslash\{x\})\,\! $.

Ve všech následujících operacích budeme uvažovat jen rozložitelný vyhledávací problém:

 • Vyhledávací problém je rozložitelný, pokud existuje binární operace $ \circ\,\! $ na univerzu $ U_3\,\! $ taková, že pro disjunktní $ A,B\subseteq U_2\,\! $ a $ x\in U_1\,\! $ platí $ f(x,A)\circ f(x,B) = f(x,A\cup B)\,\! $.

To platí pro situaci, která nás nejvíc zajímá -- pokud funkce $ f\,\! $ provádí operaci MEMBER nad nějakou datovou strukturou. Jiné problémy (patří $ x\,\! $ do konvexního obalu množiny?) ale rozložitelné nejsou.

Navíc budeme předpokládat, že funkce $ \circ\,\! $ lze spočítat v konstantním čase. Označme

 • $ Q_{\mathcal{S}}(n)\,\! $ čas na vyčíslení $ f(x,A)\,\! $, pokud $ |A|=n\,\! $
 • $ S_{\mathcal{S}}(n)\,\! $ paměťový prostor potřebný k reprezentaci $ n\,\! $-prvkové množiny
 • $ P_{\mathcal{S}}(n)\,\! $ čas na vytvoření struktury $ \mathcal{S}(A)\,\! $ pro $ |A|=n\,\! $

Pro asymptotické odhady budeme předpokládat, že funkce $ Q_{\mathcal{S}}(n)\,\! $, $ \frac{S_{\mathcal{S}}(n)}{n}\,\! $ a $ \frac{P_{\mathcal{S}}(n)}{n}\,\! $ jsou neklesající.

Semidynamizace[editovat | editovat zdroj]

Vytvoříme semidynamickou strukturu, jejíž čas operace INSERT bude velmi rychlý a navíc se nám moc nepokazí doba pro provedení operace VYCIS. Základní idea je podobná jako v binomiálních haldách -- roztrháme reprezentovanou množinu $ A\,\! $ na sadu disjunktních podmnožin $ A_i $ o velikosti $ 2^i\,\! $ (takové množiny jsou neprázdné pro $ i\,\! $ odpovídající jedničkám v binárním zápisu čísla $ |A|\,\! $.

Formálně budeme mít seznam S-struktur $ \mathcal{S}(A_i)\,\! $ odpovídajících množinám $ A_i\,\! $, potom seznam spojových seznamů $ s(A_i)\,\! $, které obsahují prvky jednotlivých množin (z S-struktury nemusíme umět číst prvky, proto je radši evidujeme "vedle" ve spojáku), a nakonec pomocnou dynamickou strukturu $ T\,\! $ (např. binární vyhledávací strom). To všechno dohromady zjevně vyžaduje jen $ O(S_{\mathcal{S}}(n))\,\! $ paměti (celkem reprezentujeme pořád stejně prvků a vyhledávací stromy i spojáky jsou $ O(n)\,\! $).

Struktura $ T\,\! $ se používá k "rychlému" testování před INSERTem, zda nechceme vkládat prvek, který už v množině máme, případně před DELETEM, jestli nechceme mazat neexistující prvek. Pro jednoduchost to v popisech operací vynecháme.

Pokud by náš vyhledávací problém $ f(x,A) $ realizoval problém MEMBER (náležení prvku do množiny), již pro něj existují efektivnější řešení, než semidynamizace. Představme si raději složitější vyhledávací problém, např. eukleidovská vzdálenost prvku od množiny.

Operace VYCIS[editovat | editovat zdroj]

Operace VYCIS potom projde všechny neprázdné množiny $ A_i\,\! $ a zavolá VYCIS na nich. Výsledeky spojí za pomoci funkce $ \circ\,\! $.

To celkem dává složitost VYCISu $ O(Q_{\mathcal{S}}(n)\log(n))\,\! $, protože hledáme v max. $ \log_2\,\! $ dílčích množinách.

Protože jakékoliv mocniny rostou rychleji než logaritmus, platí, že pokud $ Q_{\mathcal{S}} = n^{\epsilon}\,\! $ pro nějaké $ \epsilon > 0\,\! $, pak je operace VYCIS $ O(n^{\epsilon})\,\! $.

Operace INSERT[editovat | editovat zdroj]

Operace INSERT najde nejmenší $ i\,\! $ takové, že $ A_i=\emptyset\,\! $. Potom vezme všechny $ A_j, j<i\,\! $ (ty jsou neprázdné) a spolu s vkládaným prvkem je slije do jedné množiny $ A_i\,\! $ (zahodí S-struktury pro všechna $ A_j, j<i\,\! $, zkonkatenuje spojáky $ s(A_j)\,\! $ a z prvků výsledného spojáku zkonstruuje novou S-strukturu $ \mathcal{S}(A_i)\,\! $). Nová množina má správný počet prvků, protože $ \sum_{j=0}^{i-1} 2^j + 1 = 2^i\,\! $. Zároveň se prvek přidá do T.

V odhadu amortizované složitosti využijeme fakt, že S-struktura pro $ A_i\,\! $ se tvoří jen tehdy, když existují S-struktury pro všechny $ A_j, j<i\,\! $. Tj. S-struktura o velikosti $ 2^i\,\! $ prvků se konstruuje znovu až po dalších $ 2^{i+1}-1\,\! $ INSERTech. Amortizovaně tak vychází1:

$ \sum_{i=0}^{\log n}\frac{P_{\mathcal{S}}(2^i)}{2^i} \leq \sum_{i=0}^{\log n}\frac{P_{\mathcal{S}}(n)}{n} = \frac{P_{\mathcal{S}}(n)}{n}\log n = O(\frac{P_{\mathcal{S}}(n)}{n}\log n)\,\! $.

Podobně jako pro VYCIS platí, že pokud $ P_{\mathcal{S}} = n^{\epsilon}\,\! $ pro nějaké $ \epsilon > 1\,\! $, pak je složitost operace INSERT $ O(n^{\epsilon-1})\,\! $.

Operace INSERT se zaručeným nejhorším časem[editovat | editovat zdroj]

Protože někdy nestačí mít INSERT rychlý amortizovaně, byla vytvořena jeho varianta, která zaručuje rozumnou rychlost i v nejhorším případě. Dělá se to prostým rozložením potřebných operací do všech volání. Musíme ale povolit i požadavky na naši strukturu -- místo max. jedné množiny pro každou velikost odpovídající mocnině dvou budeme mít max. 4 takové množiny $ A_{i,0},\dots A_{i,3}\,\! $, z nichž poslední navíc bývá zkonstruovaná jen částečně ("rozpracovaná").

Označme počet množin $ A_i\,\! $ jako $ k_i\,\! $, přičemž $ k_i = -1\,\! $, pokud neexistuje žádná množina velikosti $ 2^i\,\! $. Algoritmus potom vypadá následovně:

 1. Vytvoří se jednoprvková $ A_{0,k_0+1} = \{x\} $ a zvýší $ k_0\,\! $ (tj. i odpovídající S-struktura)
 2. Pro první souvislý úsek, kde $ k_i\geq 0 $:
  1. Provedeme dalších $ \frac{P_{\mathcal{S}}(2^i)}{2^i}\,\! $ konstrukce S-struktury $ \mathcal{S}(A_i,k_i)\,\! $
  2. Pokud jsme tím tuto S-strukturu dotvořili, vezmeme první dvě struktury "o patro níž" ($ A_{i-1,0}\,\! $ a $ A_{i-1,1}\,\! $) a připravíme je prvním krokem k sloučení. Zároveň je odtud odebereme a přečíslujeme zbylé. Jejich započaté sloučení přidáme na úroveň $ i\,\! $.
 3. Pokud jsme v posledním kroku ($ i\,\! $, t.ž. $ k_{i+1} = 0\,\! $) vytvořili druhou strukturu stejné velikosti na nejvyšším dosaženém "patře", připravíme první krok sloučení těchto dvou největších struktur, přemístíme jejich započaté sloučení "o patro výš" a odebereme původní struktury.

Díky tomu, že počet kroků volíme tak šikovně, vždycky dotvoříme strukturu právě včas na to, abychom mohli vytvářet další stejné velikosti. Navíc, protože se provede jen $ O(\frac{P_{S}(2^i)}{2^i})\,\! $ kroků pro každé $ i\,\! $, odpovídá složitost v nejhorším případě amortizované složitosti původní operace INSERT.

Dynamizace[editovat | editovat zdroj]

Při úplné dynamizaci navíc požadujeme efektivní algoritmus DELETE. Přidáme další předpoklad, a to, že na naší původní S-struktuře existuje operace FAKE-DELETE (ta spočívá v označení nějakého prvku jako "smazaného", aniž by se smazal skutečně -- dál tedy zabírá místo a prodlužuje operace).

Základní ideou oproti semidynamizaci navíc je, že se budeme snažit za každou cenu zajistit, aby všechny naše pomocné S-struktury stále obsahovaly alespoň osminu "nesmazaných" prvků a přestavovat je až poté, co počet "smazaných" překročí tuto mez. Formálně naše S-struktury reprezentují vlastně množiny $ B_i\,\! $, kde $ B_i = A_i \backslash \{x_i; i=1,2\dots k\}\,\! $ (a $ 2^{i-3} < |A_i| \leq 2^j\,\! $).

Asymptoticky tak zaručíme, že množin (a pomocných S-struktur) bude stále jen logaritmicky mnoho a paměťové nároky taky zůstávají asymptoticky stejné. Struktura je tedy stejná jako pro (základní) dynamizaci. Navíc jsou nyní spojové seznamy prvků přímo provázané s S-strukturami (protože už nepoznáme podle velikosti seznamu, ke které S-struktuře vlastně patří).

Operace MEMBER pak pracuje úplně stejně, jen nakonec zkontroluje, zda nalezený prvek nebyl označen jako "smazaný" (a případně ho pak nevrátí).

Operace INSERT[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus operace INSERT($ x\,\! $) je následující:

 1. Najdi nejmenší $ j\,\! $ takové, že $ |\cup_{i\leq j} A_i|< 2^j\,\! $.
 2. Vytvoříme $ A_j = \cup_{i\leq j} A_i \cup \{x\}\,\! $ (včetně S-struktury a spojáku). To splňuje požadavky na velikost $ 2^{j-1} < |A_j|\leq 2^j\,\! $, jinak by pro $ j\,\! $ nebylo nejmenší.
 3. Položíme $ A_i = \emptyset\,\! $ pro $ i<j\,\! $.

Díky zachovávané minimální velikosti vytvářené množiny máme složitost amortizovaně stejnou jako v případě semidynamizace.

Operace DELETE[editovat | editovat zdroj]

Odebrání prvku $ x\,\! $ z naší dynamické struktury vypadá následovně:

 1. Odstraníme $ x\,\! $ ze spojáku2
 2. Vyřešíme čtyři různé případy podle velikosti množiny $ A_i\,\! $, která obsahuje prvek $ x\,\! $:
  1. Je-li $ A_i\,\! $ jen jednoprvková, prostě zahodím struktury s ní spojené.
  2. Je-li $ |A_i| > 2^{i-3}\,\! $ (tj. ještě mám víc než osminu prvků "platných"), provedeme pouze FAKE-DELETE.
  3. Je-li $ A_{i-1}\,\! $ buď prázdná, nebo dost velká ($ |A_{i-1}| > 2^{i-2}\,\! $), můžeme ji s $ A_i\,\! $ prohodit. Pro "nové" $ A_{i-1}\,\! $ pak vytvoříme novou S-strukturu.
  4. Je-li $ A_{i-1}\,\! $ neprázdná, ale moc malá na prohození s $ A_{i}\,\! $, potom je určitě můžeme sloučit a získáme novou množinu, která splňuje velikostní omezení pro $ A_i\,\! $. Pro ni vyrobíme novou S-strukturu.

Amortizovaná složitost celé operace DELETE je $ O(D_{\mathcal{S}}(n) + \log n + \frac{P_{\mathcal{S}}(n)}{n}) $, kde $ D_{\mathcal{S}}(n)\,\! $ je čas potřebný na operaci FAKE-DELETE a $ \log n\,\! $ je potřeba na vyhledání prvku. Odhadneme, kolikrát se dělá skutečné přestavění S-struktur. Pokud $ x\in A_i\,\! $, pak DELETE může nově vytvořit jen $ S(A_i)\,\! $ nebo $ S(A_{i-1})\,\! $. Z jejich podmínek velikosti (v algoritmu) vidíme, že mezi dvěma DELETE pro stejné $ A_j\,\! $ (přičemž $ |A_j|\leq 2^{i-2}\,\! $) se musí provést aspoň $ 2^{j-3}\,\! $-krát FAKE-DELETE (a libovolný počet DELETE na jiných množinách). Amortizovaná složitost vytváření S-struktur tak vychází:

$ \frac{P_{\mathcal{S}}(2^{j-2})}{2^{j-3}} = O(\frac{P_{\mathcal{S}}(n)}{n})\,\! $

I se současně prováděnými operacemi DELETE se amortizovaná složitost operací INSERT zachovává. Aby INSERT vytvořil podruhé strukturu pro $ A_i\,\! $, musí opět nastat $ 1+\sum_{j\leq i}|A_j| > 2^{j-1}\,\! $. Protože DELETE nikdy nevytvoří strukturu s víc než polovinou skutečně zaplněnou, musí se do té doby provést aspoň $ 2^{i-2}\,\! $ INSERTů, čímž získáme stejnou situaci jako u semidynamizace.


* ^ ad 1 Protože čas vyhledání prvku ve struktuře $ T\,\! $ je logaritmický a tady pracujeme s většími čísly, můžeme ho tu zanedbat.

* ^ ad 2 Díky pomocné datové struktuře $ T\,\! $to lze udělat rychle -- rychle zjistíme, kde se $ x\,\! $ nachází.