TIN066 Skripta Vidner-Kotal

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Skripta obsahují většinu látky předmětů Datové struktury I a Datové struktury II. Jejich nevýhodami jsou především nedokončenost, množství chyb a také častá absence zdůvodnění uvedených postupů.

Errata[editovat | editovat zdroj]

Faktické chyby[editovat | editovat zdroj]

 • str. 44, algoritmus 5.4: komentář u příkazu t := t[xi] by měl znít "xi-tý syn", nikoliv "xi-tý list" (David Majda)
 • str. 86, algoritmus A-sort: V cyklu má být neostrá nerovnost (while k >= 1)
 • str. 88, algoritmus 8.8: podle me by prvni until melo byt: until t je kořen ∨ x Ht[1] (PeterBlack)
 • str. 122, algoritmus 10.15: uvnitř poslední podmínky z popisu není jasné, co vložím do T (David Majda)
 • str. 130, poznámka 11.2.2: Q(n) je neklesající, nikoliv nerostoucí.

Několik chyb v kapitole 11 odhalil abyssal: PDF, TeX(broken link).

Překlepy, formátování apod.[editovat | editovat zdroj]

 • str. 14, sekce 3.2: v první větě chybí háček u slova "okamziku" (David Majda)
 • str. 41, algoritmus 5.1.1 (popis pod ním) -- vedlejší věta začínající "do kterého ..." by měla být oddělena čárkou (Tuetschek)
 • str. 42, sekce 5.2 -- na předposl. řádku prvního odstavce chybí čárka za "podstromu vrcholu v" (Tuetschek)
 • str. 48, obrázek 5.3: v nadpisku je "nekoprimovaný", přitom jde o kompriovaný Trie (Tuetschek)
 • str. 64, sekce 7.3: text ve vysvětlujícím odstavci začínající "Takový strom lze konstruovat..." a končící "...(neboť se jedná o vyhledávací strom)." je uveden 2× (David Majda)
 • str. 65, rovnice 7.1: před "si = ..." má být odřádkování (David Majda)
 • str. 103, sekce 9.2.1: ve třetím odstavci by po prvním "O(N)" měla být čárka místo "a" (David Majda)
 • str. 118, definice 10.2.3: ve slově "letist" chybí "f" (David Majda)
 • str. 119, algoritmus 10.12: ve výpisu jsou smíchány algoritmy INSERT a DELETEMIN (David Majda)
 • str. 130, poznámka 11.2.2: v posledním odstavci před rovnicí 11.2 chybí mezery okolo slova "pro" (David Majda)
 • str. 135, algoritmus 11.3: 3. řádek má být $ A_j = \cup_{i\leq j} A_i \cup \{x\}\,\; $ (Tuetschek)
 • str. 136, sekce 11.3.3 -- na konci Pozorování chybí uzavřená závorka (Tuetschek)
 • str. 136, algoritmus 11.4 je DELETE uvedený pod názvem INSERT (Tuetschek)
  • první řádek má být $ x\in A\,\; $ (Tuetschek)