Státnice - Fyzika

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Vítejte na stránce věnované státní závěrečné zkoušce z fyziky. Nicméně se hodí určitě i v Mgr. a Ph.D. oborech fyziky k zopakování nějakých, již zapomenutých, informací.

Nejdete tu různé užitečné informace a nejlepší protislužbou za to, že je použijete, bude, když se budete snažit také tyto otázky vylepšit a doplnit.

Zhodnocení[editovat | editovat zdroj]

Otázky nejsou stále dopracované a obsahují chyby. Ale nejlepší bude, když se to budete snažit opravit, spíš než začít dělat něco úplně znovu na zelené louce.

Tip na prohlížení vzorců: Když se přihlásíte, nahoře kliknete na preferences, v sekci Rendering Math si nastavte Always render PNG. A uvidíte všechny rovnice hezky.

Ako napísať svoju stránku?[editovat | editovat zdroj]

Ako začať?

Je to veľmi jednoduché: zaregistrujte sa na stránke [1], kliknite na akúkoľvek stránku, ktorú chcete zmeniť, kliknite na kartičku edit a otvorí sa vám editačné okno so zdrojákom, kde môžete priamo písať. Po skončení nezabudnite svoje zmeny uložiť -> Save page - rozhodne dobré je však ukladať aj priebežne. Wiki ukladá všetky verzie a ukazuje vždy aktuálnu, takže čo raz napíšete, už nikto nezmaže - ak by niekto zmazal alebo nežiaduco prepísal časť stránky, je možné vrátiť sa k poslednej správnej verzii pomocou položky history.

Čo by mala spracovaná otázka obsahovať?

Rozhodne nemá zmysel vypísať na jeden a pol strany zoznam najdôležitejších vzorčekov, z toho nikomu nič nebude. Skôr by sme mohli do okruhov spísať všetko, čo sa za tri roky prebralo a možno aj niečo navyše, napr. nenápadnou poznámkou v Karolínke sú metódy merania fyzikálnych veličín, takže bude dobré venovať týmto veciam trochu pozornosti(pomocou snáď bude Brožova kniha.)

Hlavnou časťou každej otázky by teda mohol byť akýsi celkový obraz, pohľad na tému, proste prehľad súvislostí. Pri dôležitých veciach stručné a jasné odvodenie.

Aký by mal mať spracovaný okruh rozsah?

Myslite na zdravie svojich kolegov a nepíšte príliš dlhé romány. (5-6 strán?)

Dôležité: Niektoré okruhy majú podelené otázky; v takom prípade v rámci zachovania akého-takého poriadku editujte radšej iba svoju časť otázky(5a,5b,atď.), potom ich keď-tak zlepíme. Podrobnejšie k editácii vo wiki pozri Ako napísať stránku vo wiki.

Komentář k rozsahu:

Jak jsem zjistila od čtvrťáků, vylosuje si každý dvě podotázky z různých okruhů, např. Fresnelovy vzorce a Měření elektromagnetických veličin. Myslete proto při psaní otázek na to, aby se o každé podotázce dalo separátně hovořit tak 7 až 10 minut.

VLK


Termíny[editovat | editovat zdroj]

  • Odevzdání bakalářských prací do 27. 5. 2016
  • Přihlášení k bakalářským státnícím do 27. 5. 2016

Užitečné odkazy[editovat | editovat zdroj]

Štátnicové otázky[editovat | editovat zdroj]

1a. Mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů - bez analytickej mechaniky

1b. Mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů - analytická mechanika

2. Kinematika a dynamika tuhého tělesa

3. Mechanika kontinua CHYBÍ

4. Struktura látek KRÁTKÁ

5a. Základy termodynamiky a statistické fyziky - termodynamika

5b. Základy termodynamiky a statistické fyziky - štatistika silně nedokonalé

6. Základy kinetické teorie

7. Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

8. Maxwellovy rovnice a jejich základní důsledky

9. Základní principy speciální teorie relativity

10. Elektrické obvody stacionární, kvazistacionární a střídavé

11a. Elektromagnetické vlny - po Youngov pokus

11b. Elektromagnetické vlny - vlnová optika nedodělané

12. Optika

13. Variační formulace fyzikálních zákonů

14a. Stavba atomů, molekul a kondenzovaných látek - atom

14b. Stavba atomů, molekul a kondenzovaných látek - molekuly

14c. Stavba atomů, molekul a kondenzovaných látek - kondenzované látky AŽ MOC DLOUHÉ

15. Experimentální základy kvantové hypotézy

16. Formalizmus kvantové teorie

17. Aplikace kvantové mechaniky

18. Jaderné záření

19. Atomové jádro

20. Subjaderná fyzikaDalší otázky, které se můžou hodit[editovat | editovat zdroj]

Energie ve fyzice - potřeba dodělat

Potenciály ve fyzice - potřeba udělat

Zákony zachování ve fyzice - potřeba dodělat

Inspirace[editovat | editovat zdroj]

Obsah Beisera

http://www.asu.cas.cz/~prosecky/data/statnicev12.pdf

http://www.schovan.net/index.php?s=s&p=0

http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/st/index.html

http://www.skupinafamily.cz/matfyz/bcstatnice.php do písmenka stejné jako 2. odkaz

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~grb/prednasky/skola.htm

http://astronomy.chytrak.cz/Statnice.htm